13. Styczeń, 2019

Z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w niedzielę 13 stycznia 2019 roku odbyła się projekcja materiałów opracowanych w projekcie „3MC” („3MC” to skrót od „3 Minute Catechism“ – Trzyminutowy Katechizm). Projekcja dotyczyła tematów: „Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?” i „Dlaczego Jezus przyszedł na świat 2000 lat temu?”.


Przygotowanie wideo i montaż: Jan Greczycho