8. Grudzień, 2018

08.12.2018r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu odbyło święcenie diakonatu ks. kl. Mateusza Topolskiego, który przebywał w naszej parafii na rocznej praktyce duszpasterskiej w latach 2017-2018r. Święcenia diakonatu otrzymał z rąk ks. Biskupa Seniora Pawła Sochy.

W uroczystości święceń i Eucharystii wziął udział także nasz Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak oraz członkowie WPP Grażyna Matysiak i Grzegorz Stasiński.

Ks. Diakon był założycielem 14.12. 2017r. w naszej parafii Wspólnoty Przyjaciół Paradyża.

Foto: Gość Zielonogórsko-Gorzowski i z archiwum ks. Diakona