9. Listopad, 2018

08.11.2018r. podczas Mszy św. wieczornej rozpoczął się cykl katechez w Szkole Wiary pod hasłem „Dla mnie żyć to Chrystus”.  Pierwszą konferencję „Wprowadzenie do katechez mistagogicznych” i następne w drugi czwartek każdego miesiąca prowadzić będzie kapłan z naszej parafii ks. dr Dariusz Wołczecki.  Poniżej przedstawiamy skrót pierwszej katechezy.

Ks. dr Dariusz Wołczecki prowadzący katechezy w Szkole Wiary

Katechezy dla Dorosłych w naszej zbąszyneckiej parafii są spotkaniem z misterium Chrystusa i Bożym planem zbawienia, są wprowadzeniem w misterium wiary i jednocześnie stają się zaproszeniem do świadomego wejścia na drogę formacji chrześcijańskiej. Jest ona niezbędnym warunkiem wzrostu wiary oraz stworzeniem warunków odpowiedniego jej dojrzewania. W Kościele starożytnym struktura formacji chrześcijańskiej wyrażała się w drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia i obejmowała trzy etapy: ewangelizację, katechumenat z katechezą i mistagogię. Pierwszy był zaproszeniem do otworzenia serca osoby wierzącej na doświadczenie Bożej miłości, drugi zmierzał do otworzenia jej intelektu na tajemnice wiary, a ostatni po przyjęciu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia) był okresem zmierzającym do pełnego zintegrowania serca i intelektu chrześcijanina, by mu pomóc kształtować życie duchowe poprzez uczestnictwo w misterium Chrystusa w Eucharystii w ciągu roku liturgicznego.

Katechezy mistagogiczne, które rozpoczynamy w naszej parafii w ramach Szkoły Wiary nawiązują do doświadczenia chrześcijan pierwszych wieków i mogą stać się okazją do pogłębienia osobistej relacji z Bogiem.

Specyficzną cechą katechezy, różniącej się od pierwszego głoszenia Ewangelii, która prowadzi do nawrócenia, jest dążenie do podwójnego celu: doprowadzić do dojrzałości wiarę już zrodzoną w duszy i ukształtować prawdziwego ucznia Chrystusa przez pogłębione i bardziej uporządkowane poznanie Osoby i nauki Chrystusa naszego Pana. (…) Oznacza to, że katecheza troszczy się nie tylko o umocnienie wiary i jej nauczanie, ale z pomocą łaski także o jej stałe rozbudzanie. Niech więc otwiera nasze serca, nawraca nas i w ten sposób sprawia, abyśmy całkowicie przylgnęli do Jezusa Chrystusa.

Katecheza dąży do tego, aby pogłębiać nasze rozumienie Tajemnicy Chrystusa w świetle Słowa, aż cały człowiek będzie nasycony Jego światłem. Przemieniony przez działanie łaski w nowe stworzenie, chrześcijanin zaczyna naśladować Chrystusa i z dnia na dzień uczy się w Kościele coraz lepiej myśleć jak On, oceniać jak On, postępować zgodnie z Jego przykazaniami i ufać, tak jak On nas do tego wzywa. Dokładniej mówiąc, w całym procesie ewangelizacji katecheza ma być etapem wprowadzania i dojrzewania, to znaczy czasem, w którym chrześcijanin, przyjąwszy przez wiarę Jezusa Chrystusa, jako jedynego Pana, i przylgnąwszy do Niego całkowicie przez szczere nawrócenie serca, stara się lepiej poznać tego Jezusa, któremu się powierzył, poznać mianowicie Jego «tajemnicę», Królestwo Boże, które On zapowiada, wymagania i obietnice, zawarte w Jego ewangelicznym Orędziu, drogi, które wyznaczył dla wszystkich tych, którzy zechcą pójść za Nim. 

Katecheza próbuje zaofiarować nam, wiernym, coraz głębsze poznanie misterium Chrystusa. Katecheza może zatem usposobić i przygotować nasze serce do dojrzałego uczestnictwa w misterium eucharystycznym, aby móc spotkać i doświadczyć żywego Chrystusa w samej celebracji liturgicznej.

Nasze spotkania zapraszają do duchowej drogi w trzech etapach: pierwszym będzie katecheza mistagogiczna w ramach homilii – wprowadzenie w misterium; drugim przeżywana celebracja liturgiczna Mszy św. – żywy kontakt z misterium; ostatnim będzie wyzwanie polegające na przejściu od liturgii do życia – przetłumaczenie treści misterium na codzienność.

Kiedy uczestniczymy w Eucharystii zdajemy sobie sprawę, że znajdujemy się wobec rzeczywistości, która nas przekracza i stąd wymaga wysiłku dostosowania się i stopniowego przybliżania się. Katecheza mistagogiczna, rozumiana jako wtajemniczenie, tj. wewnętrzny moment nachylający ku misterium, nie będzie mogła uczynić nic innego jak rozjaśnić pełnię misterium, które nam się udziela podczas liturgii. Bliskość misterium jest namacalnym doświadczeniem rzeczywistości „Chrystus w nas”. 

Stąd motywem przewodnim naszych spotkań jest wezwanie św. Pawła: „Dla mnie żyć to Chrystus”.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi tematami kolejnych katechez oraz uczestnictwa w w nich w II czwartek miesiąca na Mszy św. o godz. 18.30.
Zaprośmy również naszych krewnych, przyjaciół i znajomych.  

Mamy nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.   Tekst: ks. dr Dariusz Wołczecki

 

WIDEO  Z  I  KATECHEZY:

 

FOTOGALERIA:

 

Foto: Jerzy Ganecki