24. Listopad, 2018

24.11.2018r.  uroczystą Mszą św. o godz. 11:00 rozpoczęto w naszej parafii Święto Kolejarzy. Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przewodniczył Mszy św. w intencji Kolejarzy,  emerytów, ich rodzin i za zmarłych Kolejarzy, o którą prosiły Związki Zawodowe przy Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze z siedzibą w Zbąszynku oraz pracownicy PKP Cargo w Czerwieńsku.

Ks. dr Dariusz Wołczecki w homilii do zebranych przypomniał historię życia i męczeńskiej śmierci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Symbol koła, z jakim przedstawiana jest święta Katarzyna od XIX wieku, jest herbem kolejarzy. Ks. Dariusz podkreślił również odwagę, poświęcenie i zaangażowanie kolejarzy w budowie nowej Polski po odzyskaniu 100 lat temu
niepodległości i w czasach obecnych. Życzył wszystkim zdrowia i opieki patronki kolejarzy św. Katarzyny.

Uroczysty charakter Mszy św. podkreślał udział czterech pocztów sztandarowych kolejarzy i Pracowniczych Ogródków Działkowych „Kolejarz”, śpiew organisty i parafialnego chóru „Milenium” i gra na trąbce Mikołaja Jundziłła podczas Podniesienia.

Po Mszy św. wszyscy prowadzeni przez Straż Ochrony Kolei i poczty sztandarowe udali się pod pomnik św. Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki Kolejarzy.

Na początku ks. Proboszcz Jerzy Kordiak w modlitwie zawierzył pracowników kolei i emerytów ich Patronce św. Katarzynie.

Mirosław Skubiszyński, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym przekazał organizatorom list z życzeniami od Zarządu PLK, wiceburmistrz Jan Makarewicz wraz z życzeniami dla kolejarzy przypomniał kolejową historię Zbąszynka i ufundowania figury św. Katarzyny na rondzie przy dworcu kolejowym.

Na zakończenie ceremonii złożono wiązanki kwiatów, a sztandary oddały hołd św. Katarzynie.

Foto i  tekst:   JAN MIKUŁA


Obchody Dnia Kolejarza to tradycja sięgająca XIX wieku. Dzień Kolejarza lub Święto Kolejarza – polskie święto obchodzone corocznie przez kolejarzy i pracowników kolei 25 listopada w dniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. W czasie II RP Dzień Kolejarza Polskiego obchodzono we wrześniu. Po II Wojnie Światowej Dzień Kolejarza Polski Ludowej ustanowiono tak jak przed wojną, także we wrześniu – na drugą niedzielę września. Po raz pierwszy po wojnie obchodzono je w 1954 roku. Na wniosek NSZZ Solidarność, począwszy od roku 1981 wprowadzono Święto Kolejarza w dniu 25 listopada, tj. w dniu św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy.