25. Listopad, 2018

25.11.2015 r. przypadała Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która jest również Niedzielą Powołaniową i Patronalnym świętem Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu w naszej diecezji. W tym dniu alumni wyruszają do parafii w naszej diecezji, by prosić o wsparcie modlitewne i materialne na rzecz seminarium.

Do naszej parafii przybył ks. kleryk Mateusz Topolski, który podczas wszystkich Mszy św. czytał list Rektora WSD w Paradyżu ks. dr Dariusza Mazurkiewicza dot. tak bardzo ważnej roli, jaką odgrywa seminarium w diecezji i w którym kształci się przyszłych kapłanów. „Konieczność nieustannego nawracania się oraz troska o autentyczność chrześcijańskiego życia stanowią także nieodzowny rys formacji seminaryjnej. Ma ona na celu uczynienie z młodych ludzi przygotowujących się do kapłaństwa, uczniów zakochanych w Chrystusie i wiernych świadków jego Królestwa. Aby ten cel mógł zostać zrealizowany, potrzebne jest przejście kandydata do święceń przez kilka etapów rozwoju…” (fragm. listu ks.Rektora)

ks. kleryk Mateusz Topolski

Podczas Niedzieli Powołaniowej parafianie złożyli ofiary rzecz Seminarium: na tacę 3681,65 zł i ofiary za gazetki 835 zł, za które seminarzyści są bardzo wdzięczni.

 

List Rektora Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu na Niedzielę Chrystusa Króla… czytaj

 

Foto: Grzegorz Stasiński