11. Październik, 2018

11.10.2018r. Adoracja o godz. 17:30, następnie modlitwa różańcowa, którą prowadził ks. Jakub Świątek oraz procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła poprzedziły uroczystą Mszę św. odpustową w intencji naszej parafii. W tym dniu przypada Święto Macierzyństwa NMP  patronki naszej parafii.

FOTOGALERIA  Z  PRZEBIEGU  UROCZYSTOŚCI  ODPUSTOWEJ

Figura Matki Bożej patronki naszej parafii

Mszy św. przewodniczył ks. Tomasz Gierasimczyk, referent Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, który wygłosił również homilię na temat kobiety – żony, matki w kontekście Biblii i życiu rodziny.

Animację Mszy św. przygotowały wspólnoty działające w naszej parafii:
– czytanie lekcji:  Aleksandra Górka  i  Andrzej Budych

Lekcję czyta Aleksandra Górka

– czytanie modlitwy wiernych: Grażyna Matysiak, Teresa Szulczewska, Irena Trypucka, Milena Ratajczak, Elżbieta Kwiatek i Andrzej Chromiński.

Modlitwę wiernych czyta Grażyna Matysiak

Uroczystość uświetnił chór parafialny pod kierunkiem Mariana Dobaka, schola dziecięca i młodzieżowa pod czujnym okiem Adrianny Wachowskiej i Agnieszki Chwałkowskiej, pana organista Zbigniew Zaleski oraz Mikołaj Jundziłł, który grą na trąbce uczcił najważniejszy moment Eucharystii Przeistoczenie Pana Jezusa.

Na zakończenie Mszy św. Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak podziękował ks. Tomaszowi za przewodniczenie Liturgii i wygłoszenia kazania oraz wszystkim przybyłym parafianom i osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przebiegu Święta Odpustowego.

FOTOGALERIA  Z  PRZEBIEGU  UROCZYSTOŚCI  ODPUSTOWEJ

Foto:  Jerzy Ganecki