8. Czerwiec, 2018

07.06.2018r. przypadło zakończenie oktawy Bożego Ciała. W kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła po nabożeństwie czerwcowym, które prowadził Wikariusz ks. Jakub Świątek, zebrani wierni uczestniczyli we Mszy św.

Mszę św., w koncelebrze z Proboszczem ks. kan. Jerzym Kordiakiem, prowadził i homilię wygłosił ks. Jakub Świątek.

Oprawę liturgiczną przygotowali:

Mikołaj Jundziłł, czytanie lekcji

Krzysztof Krzywak, II czytanie i modlitwy wiernych

– muzycznie uświetnił organista Rafał Rzeszuto i Mikołaj Jundziłł, który grał na trąbce.

Po Mszy św. odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem do 4 ołtarzy wokół świątyni. Najświętszy Sakrament nieśli i udzielali błogosławieństwa na przemian ks. Proboszcz i ks.Wikariusz. Podczas procesji dziewczynki sypały kwiatki, młodzież niosła poduszki i figurę Matki Bożej Fatimskiej, a członkowie Wspólnoty Królowej Pokoju – figurę Królowej Pokoju, parafianie nieśli sztandary.

 

Cztery ołtarze przy kościele przygotowali mieszkańcy ulic:

– I i II ołtarz, ul. Kościelnej

– III ołtarz, ul. Platanowej i Jana Pawła II

– IV ołtarz, ul. Kosieczyńskiej i Pl. Dworcowego

Na zakończenie procesji ks. Proboszcz podziękował wiernym dorosłym i dzieciom za uczestnictwo, wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia oktawy Bożego Ciała. Życzył, byśmy nieśli Boga, tam gdzie żyjemy.

Foto: Łukasz Szewczyk