25. Czerwiec, 2018

25.06.2018r. o godz. 16:30 rozpoczął się Wieczór Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju. Modlitwy poprzedziło wystawienie Najświętszego Sakramentu, przed którym odmówiono III części Różańca: tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. O godz. 18:00 rozpoczęło się parafialne Nabożeństwo Czerwcowe, które odprawił Wikariusz ks. Jakub Świątek.

O godz. 18:30 rozpoczęła się Msza św. w intencji o pokój w rodzinach, parafii, kościele, Ojczyźnie i na całym świecie w 37-rocznicę objawień Królowej Pokoju w Medziugorje. Mszy św., w koncelebrze Wikariusza ks. Jakuba Świątka, przewodniczył opiekun duchowy Wspólnoty Królowej Pokoju ks. Proboszcz Jerzy Kordiak.
Ks. Proboszcz wygłosił do zgromadzonych na modlitwach homilię nawiązując do Ewangelii o miłości wobec bliźniego oraz do znaczenia miejsca pokoju i konfesjonału świata, jakim jest Medziugorje. Poruszył także znaczenie w życiu każdego człowieka uczestnictwa w modlitwach wspólnotowych.
Po Mszy św. ks. Proboszcz prowadził Koronkę Pokoju, Modlitwę uzdrowienia duszy i ciała oraz udzielał indywidualnego błogosławieństwa nakładając ręce na głowę każdego wiernego.

Po Mszy św. dokonano Aktu poświęcenia się Maryi i zaśpiewano Apel Jasnogórski.
Mszę św. animowali członkowie Wspólnoty czytając lekcję, śpiewano psalm, zanoszono modlitwę powszechną i dary ołtarza. Agnieszka Chwałkowska uświetniła śpiewem i grą na gitarze Eucharystię i modlitwy.
Na zakończenie modlitw zrobiono pamiątkowe zdjęcie przed figurą Królowej Pokoju przywiezioną z Medziugorje w 1996 roku podczas I Pielgrzymki. Co roku u stóp figury 25. czerwca w rocznicę objawień w podziękowaniu Królowej Pokoju za łaskę założenia i prowadzenia Wspólnoty składany jest bukiet czerwonych róż w takiej ilości, ile lat trwają objawienia. W tym roku złożono 37 róż w 37 rocznicę objawień Matki Bożej.

Foto: Jerzy Ganecki


 

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej

„Dnia 31 maja 2018 r. Ojciec Święty mianował J. E. abp. Henryka Hosera SAC, emerytowanego biskupa diecezji Warszawa-Praga (Polska), wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medzjugorje, na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis.
Chodzi o zadanie wyłącznie duszpasterskie, będące kontynuacją misji Wysłannika Specjalnego Stolicy Apostolskiej dla parafii Medjugorje,  powierzonej abp. Hoserowi 11 lutego 2017 r., którą zakończył w minionych miesiącach.
Misja wizytatora apostolskiego ma na celu zapewnienie stałego towarzyszenia wspólnocie parafialnej Medziugorie oraz wiernym udającym się tam z pielgrzymką, których potrzeby wymagają szczególnej uwagi.”