3. Maj, 2018

03.05.2018r. przypada Uroczystość  NMP Królowej Polski i 227-rocznica ogłoszenia w 1791r. Konstytucji 3 Maja – drugiej na świecie i pierwszej w Europie.

FOTOGALERIA  Z  UROCZYSTOŚCI  3  MAJA

W tym dniu w uroczystej Mszy św. o godz. 11:00 celebrowanej przez naszego parafianina Ks. Biskupa Krzysztofa Białasika, Ordynariusza Diecezji Oruro w Boliwii w asyście Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka i Wikariusza ks. Jakuba Świątka parafianie dziękowali za wolną Ojczyznę i nieustanną opiekę Matki Bożej nad Polską.

 

Homilię wygłosił ks. Biskup Krzysztof Białasik, który nawiązał do znaczenia macierzyńskiej opieki Matki Bożej we wszystkich krajach, a szczególnie w naszej Ojczyźnie. Ks.  Biskup przedstawił wymowne przykłady w historii Polski niezawodnego działania Królowej Polski w trudnych chwilach naszego kraju.

ks. Biskup Krzysztof Białasik wygłasza homilię

Oprawę liturgiczną przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej:
– czytanie lekcji – Jan Greczycho i Mariola Szukalska
– modlitwa wiernych – Gabriela Raczyńska i Teresa Liman

(od lewej): Jan Greczycho (Prezes POAK), Gabriela Raczyńska i Teresa Liman

Muzycznie Eucharystię uświetnił Chór Parafialny pod kierunkiem p. Mariana Dobaka i organista Mateusz Budych.

organista Mateusz Budych

Powagi uroczystości nadał udział 13 pocztów sztandarowych ze Zbąszynka, Kosieczyna i Dąbrówki.

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował ks. Biskupowi za celebrę Mszy św. i homilię, parafianom i pozostałym osobom, które uczestniczyły w Eucharystii.

Maryjo, Królowo Polski opiekuj się nami, naszą parafią i Ojczyzną i polecaj Bogu Najwyższemu!

FOTOGALERIA  Z  UROCZYSTOŚCI  3  MAJA

Foto: Zdzisław Nowak