31. Maj, 2018

31.05.2018r. obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywaną potocznie Boże Ciało. O godz. 09:30 została odprawiona Msza św.,  którą celebrował ks. Zygmunt Zapaśnik, ojciec duchowy Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

FOTOGALERIA  Z  BOŻEGO  CIAŁA

Ks. Zygmunt wygłosił do zgromadzonych wiernych homilię. Przytoczył pieśń pełną wiary, miłości, czci, pokory, uszanowania, zachwytu, podziwu wobec tajemnicy rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To głęboka teologia, pobożność, mistyka. Pieśń ta uczy nas szlachetnych zachowań wobec Pana Jezusa utajonego w Hostii.

Po Mszy św. rozpoczęła się procesja z Najświętszym Sakramentem do 4 ołtarzy na terenie naszego miasta.

W procesji, przy upalnej pogodzie, uczestniczyli nasi kapłani ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, Wikariusz ks. Jakub Świątek i ks. gość Zygmunt Zapaśnik oraz parafianie. Niesiono sztandary i chorągwie, figurki Matki Bożej Fatimskiej i Królowej Pokoju, poduszki, a dziewczynki sypały kwiatki przed Najświętszym Sakramentem.

 

W tym roku uroczysta procesja przeszła ulicami:

– Długą, Krótką, Wojska Polskiego (I ołtarz przy nr 58-60),

– Poznańską, Gdańską (II ołtarz przy nr 6),

– Plac Wolności, Warszawską, Sportową (III ołtarz nr 4-5),

– Długą, kościół parafialny (IV ołtarz), który tradycyjnie przygotowała Wspólnota Królowej Pokoju.

Na zakończenie procesji przy IV ołtarzu Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak podziękował wszystkim za udział w Uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa: chórowi parafialnemu, p.organiście Rafałowi Rzeszuto, Mikołajowi Jundziłowi, panom, którzy nieśli baldachim i prowadzili kapłana z Najświętszym Sakramentem, policji, dziewczynkom, które sypały kwiatki i ich rodzicom, osobom, które niosły sztandary, figurki, poduszki, tym, którzy przygotowali ołtarze, p. kościelnemu Bogdanowi Maciejewskiemu, ks. Jakubowi i ministrantom za przebieg procesji oraz licznie przybyłym wiernym.


Na koniec Odśpiewano Panu Bogu „Te Deum-Ciebie Boga wychwalamy”, a ks. Proboszcz udzielił miastu i wszystkim zebranym parafianom błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

FOTOGALERIA  Z  BOŻEGO  CIAŁA

Foto: Zdzisław Nowak