29. Maj, 2018

„We wtorek 29.05.2018r., w kościele parafialnym pw. Macierzyństwa NMP ks. Biskup Adam Dyczkowski udzielił 110 uczniom z parafii:  Babimost, Brójce, Dąbrówka Wlkp., Kosieczyn oraz  Zbąszynek, Sakramentu Bierzmowania. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17:00. Zbąszynecki Kościół zakwitł wiosną – św. Jan Paweł II niejednokrotnie tak właśnie określał młodych ludzi.

FOTOGALERIA  Z  UROCZYSTOŚCI  BIERZMOWANIA

Na początku Eucharystii ks. Biskupa przywitali rodzice i to oni, po raz ostatni, poprosili o sakrament w imieniu swoich dzieci, które od tej pory same będą decydować o swoim religijnym życiu. Kandydaci czynnie brali w niej udział: pięknie czytali, nieśli dary i śpiewali pieśni pełne Ducha.

Do wszystkich zgromadzonych na Eucharystii ks. biskup Adam Dyczkowski skierował słowo homilii, w którym zachęcał do odważnego trwania przy Chrystusie i wytrwałego rozwijania, otrzymanych podczas Sakramentu, Darów Ducha Świętego.  Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak poprosił ks. Biskupa o udzieleniu Sakramentu Bierzmowania młodzieży,  informując o ich formacji duchowej nad którą czuwał Wikariusz ks. Jakub Świątek i animatorzy.  

Homilię do młodzieży, świadków, rodziców i parafian wygłasza ks. Bp Adam Dyczkowski

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych i  modlitwie kapłanów do Ducha św. nad młodzieżą i zgromadzonym ludem nastąpił główny obrzęd Liturgii: Sakrament Bierzmowania.

Następnie po otrzymaniu Sakramentu młodzież radośnie włączyła się w śpiewy i w sercach wszystkich zapanowała przedziwna, Boża atmosfera, podobna pewnie do tej, która swoim blaskiem rozświetliła serca Apostołów, zgromadzonych w Wieczerniku, w dzień Pięćdziesiątnicy.

Eucharystyczne uwielbienie trwało dalej… Kiedy ostatnia osoba otrzymała znamię Ducha Świętego, w modlitwie powszechnej zawierzono Bogu Kościół powszechny, Jego Pasterzy i młodzież przystępującą do Bierzmowania.  Wiele osób duchowo wsparło Gimnazjalistów nie tylko modlitwą, ale także Komunią świętą, przyjętą w ich intencji. To piękny wyraz prawdziwej jedności i miłości… Jezusa pod postacią Chleba przyjęli bierzmowani, ich świadkowie i najbliżsi, by tę jedność i miłość ukazać i umocnić.

Pod koniec Liturgii przyszedł czas podziękowań. ks. Biskup, oprócz pięknych życzeń, otrzymał kwiaty. Młodzież pamiętała także o swoich rodzicach, duszpasterzach i animatorach, którzy byli i są dla nich pierwszymi świadkami wiary. Na koniec Eucharystii ks. biskup Adam Dyczkowski udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

 

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakteru”, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.”

 

FOTOGALERIA  Z  UROCZYSTOŚCI  BIERZMOWANIA

 

Tekst i foto: Zdzisław Nowak