8. Kwiecień, 2018

08.04.2018r. przypada II Niedziela Wielkanocna i Święto Miłosierdzia Bożego, które w naszej parafii od wielu lat obchodzone jest bardzo uroczyście. Przed świętem odbyła się Nowenna do Miłosierdzia Bożego, która rozpoczęła się w Wielki Piątek, a zakończyła się w sobotę 07.04. przed Mszą św. poranną.

W niedzielę przed każdą Mszą św. zostało odprawione przez celebransa Eucharystii krótkie nabożeństwo z zawierzeniem parafian i przeproszeniem za popełnione grzechy. O godz. 11:00 w asyście naszego brata Piotra Cieślaka Paulina, ks. Zygmunt Zapaśnik z Wyższego seminarium Duchownego w Paradyżu odprawił Mszę św. i wygłosił do zgromadzonych wiernych homilię nawiązując do bezgranicznego miłosierdzia Pana Boga wobec każdego człowieka, który ma wolę zwrócenia się do Niego oraz naszych uczynków miłosiernych wobec bliźnich.

O godz. 18:00 rozpoczęło się półgodzinne Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego odprawione przez Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka. Podczas nabożeństwa odmówiono Koronkę i Litanię do Miłosierdzia Bożego. W szczególny sposób ks. Proboszcz zawierzał oddalonych od Pana Boga.

Wieczorną Mszę św. o godz. 18:30 odprawił Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w intencji Parafialnego Zespołu Caritas, który w tym dniu obchodzi swoje święto, a przypada w II Niedzielę Wielkanocną. Ks. Proboszcz wygłosił homilię, w której bardzo mocno zaakcentował rolę Sakramentu Pojednania w życiu każdego chrześcijanina.


Członkowie PZC animowali Eucharystię. Lekcje czytały: Tatiana Zalewska i Alicja Łukaszewska, modlitwę powszechną Danuta Ganecka, a dary ołtarza niosły Jadwiga Dec i Alicja Olejniczak.

Foto:  Krzysztof Krzywak i Jerzy Ganecki


Historia Święta Miłosierdzia Bożego

Święto to obchodzi je po raz pierwszy w ciszy własnej celi zakonnej siostra Faustyna Kowalska w 1934, z polecenia Bożego, jakie otrzymała w swoim prywatnym objawieniu.
Rok później celebrowały je już wszystkie siostry Matki Bożego Miłosierdzia w klasztorze w Łagiewnikach. W 1947 r. biskupi polscy kierują prośbę do Kongregacji Obrzędów o zatwierdzenie Święta, które, ze swojej strony aprobuje kard. Sapieha dla krakowskich Łagiewnik (1951). W latach 1959- 1978 obowiązuje wspomniany już wyżej zakaz szerzenia kultu w kościele w formach prywatnych przedstawionych przez s. Faustynę. W 1985 r., kard. Macharski, Metropolita Krakowski, wprowadza po raz pierwszy w swojej diecezji Święto Miłosierdzia Bożego. W 1993 r. odbyła się beatyfikacja s. Faustyny, a dwa lata później zezwolenie na celebrowanie Święta Miłosierdzia w całej Polsce. W 2000 r., Papież Jan Paweł II, podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, zgodnie z treścią jej prywatnych objawień, ustanowił drugą Niedzielę Wielkanocną Świętem Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy; na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę Miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie było by bowiem dzieła odkupienia, gdyby nie było Miłosierdzia Bożego. Przygotowaniem do tego święta jest nowenna, polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, koronki do Miłosierdzia Bożego. Jak zawsze, w przypadku każdego święta, można wtedy uzyskać wiele duchowych łask odpuszczenia win grzechowych naszych zmarłych oraz nawrócenie wielu zagubionych.