24. Kwiecień, 2018

24.04.2018r. o godz. 18:30 podczas Mszy św. którą sprawował Proboszcz ks. kan.  Jerzy Kordiak w asyście Wikariusza ks. Jakuba Świątka , byłego naszego Wikariusza ks. Norberta Lasoty i ks. kleryka Mateusza Topolskiego, wierni dziękowali Panu Bogu za ks. Proboszcza Jerzego, za Jego posługę w naszej parafii z okazji Jego Imienin.

Uroczysta Msza św. w intencji Solenizanta ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka

Na początku Mszy św. dzieci ze scholi dziecięcej Karolina Górka, Magdalena Kaczmarek i Alicja Kromska, przedstawiciele grup parafialnych, chóru i ministrantów składali gorące życzenia Solenizantowi ks. Jerzemu Kordiakowi.

Ks. Norbert Lasota przeczytał Ewangelię, a homilię do zgromadzonych parafian wygłosił ks. Jakub Świątek.

ks. Jakub Świątek wygłasza homilię podczas Mszy św. Imieninowej

Muzycznie Mszę św. uświetnił chór parafialny pod kierownictwem Mariana Dobaka, schola dziecięca i młodzieżowa oraz p. organista.

Schola dziecięca muzycznie uświetniła Mszę św.

Oprawę liturgiczną przygotowali:
– czytanie lekcji – Czesława Kowalska

Lekcję czyta Czesława Kowalska

– modlitwa wiernych – Grażyna Matysiak, Jan Greczycho, Milena Ratajczak, Grzegorz Stasiński, Teresa Płachta i Andrzej Chromiński

modlitwę wiernych czyta Milena Ratajczak

– dary ołtarza – Szymon Stawiński, Wiktoria Nowak i Barbara Jundziłł

przedstawiciele scholi dziecięcej niosą Dary Ołtarza

Ks. Proboszcz podziękował wiernym za uczestnictwo we Mszy św. i ofiarowaną Komunię św. w Jego intencji, za życzenia i obsługę liturgiczną Mszy św, a na zakończenie Eucharystii wszystkim zgromadzonym parafianom udzielił błogosławieństwa.

Foto: Jerzy Ganecki