31. Marzec, 2018

31.04.2018 r. w Wielką Sobotę O godz. 7,00 parafianie pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka odśpiewali przed Grobem Pańskim Jutrznię, a następnie Wikariusz ks. Jakub Świątek odmówił Nowennę drugiego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji duchowieństwa. O godz. 20:00  rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej.

FOTOGALERIA  Z  WIGILII  PASCHALNEJ

Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak dokonał poświęcenia przed przedsionkiem kościoła ognia oraz Paschału, który ks.Jakub Światek wniósł procesyjnie do ciemnej świątyni. Od Paschału odpalono świeczki, które trzymane w rękach przez zgromadzonych wiernych zapłonęły w całej świątyni.

Ks. Jakub odśpiewał Exsultet czyli pozdrowienie wieczornej światłości.

Następnie rozpoczęła się obszerna Liturgia Słowa obejmująca 7 czytań ze Starego testamentu, które kolejno czytali: Jerzy Ganecki, Teresa Płachta, Jan Greczycho, Mariola Szukalska, Dorota Jundziłł, Andrzej Chromiński i Marta Graczyk.

Czytanie 6 czyta Andrzej Chromiński

Między czytaniami psalmy responsoryjne kolejno śpiewali: Agnieszka Chwałkowska z Eugenią Angierską, Mateusz Budych, Schola Młodzieżowa, Katarzyna Weiss, Daniel Kański, Irena Trypucka, Patrycja Spychała.

Psalm 7 śpiewa Patrycja Spychała

Przyjście Zmartwychwstałego Chrystusa oznajmiło radosne odśpiewanie Gloria, przy którym ponownie rozbrzmiały organy i dzwony, a kościelny Bogdan Maciejewski zapalił świece na ołtarzu. Epistołę odczytał Maksymilian Żabski, a ks. Proboszcz oczytał Ewangelię wg św. Marka o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Następnie ks. Proboszcz wygłosił homilię do zgromadzonych wiernych na Wigilii Paschalnej.

Przed Mszą św. ks. Proboszcz poświęcił wodę i odnowiono Sakrament Chrztu.

Mszę św. Wigilii Paschalnej celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w koncelebrze z Wikariuszem ks. Jakubem Świątkiem.

Komentarz do przebiegu Wigilii Paschalnej, tak jak komentarze w poprzednich dniach Triduum Paschalnego, czytał nadzwyczajny szafarz Mariusz Graczyk. Przed błogosławieństwem ks. Jakub Świątek prowadził radosną modlitwę uwielbienia, a Najlepsza Schola w Mieście śpiewała pieśni na cześć Zmartwychwstałego Pana dając wielką radość parafianom.

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia przebiegu całego Triduum i zaprosił wszystkich na poranną Mszę Św. Rezurekcyjną na godz. 6,00.

FOTOGALERIA  Z  WIGILII  PASCHALNEJ

Foto: Zdzisław Nowak