6. Luty, 2018

Czwarte posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 01.02.2018 r. w którym udział wzięło 18 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS. Na wstępie spotkania Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przypomniał, że 21 stycznia 2018 r. odbyła się w naszej parafii IV Niedziela Synodalna pod pod hasłem: „Misyjne powołanie parafii”.


Współcześnie obraz misji musi ulec poszerzeniu ponieważ działania misyjne nie są związane tylko z pracą w odległych krajach, ale także te działania muszą dotyczyć ludzi ochrzczonych i żyjących wokół nas, a są zagubieni, oddaleni. Również i w naszej parafii jest spora grupa ludzi, na których nie należy czekać aż sami wrócą do kościoła, ale powinniśmy także sami wychodzić z inicjatywą i szukać zagubionych.

Wnioski, refleksje i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do czwartej Niedzieli Synodalnej
„Misyjne powołanie parafii”:

1. wierni systematycznie praktykujący i prowadzący życie zgodnie z wyznawaną wiarą mają dość wysoką świadomość misyjnego powołania parafii i zdają sobie sprawę, że na każdym ochrzczonym spoczywa odpowiedzialność za ewangelizację.
2. Parafia podejmuje następujące inicjatywy ewangelizacyjne:
– comiesięczna gazetka liturgiczna w przedsionku kościoła,
– wykorzystanie strony internetowej parafii: komentarze do czytań, Ewangelii,
– Godzina Dawida,
– formacja ewangelizacyjna w trakcie spotkań młodzieży przygotowującej się do Sakramnetu Bierzmowania,
– intencje misyjne podczas modlitw różańcowych,
– wieczysta modlitwa „Margaretka” za kapłanów i misjonarzy,
– spotkania z misjonarzami,
– cykliczne seanse filmowe o tematyce religijnej.
3. PZS uważa , że w dobie sekularyzacji inicjatywy są jednak owocne, chociaż mimo chęci zaangażowania się dzieci, rodzice czasem stają na przeszkodzie.


4. W parafii nie ma większej migracji ludności, a jeśli ktoś przybywa do parafii sam nawiązuje kontakt z wiernymi i kapłanami.

5. Nadanie wymiaru ewangelizacyjnego wizycie duszpasterskiej tzw. kolędy: 
– podczas kolędy mimo stwierdzenia 30% praktykujących wiernych, kapłanów przyjmuje ok. 90% rodzin parafialnych (może to wynika czasem z presji społecznej „bo co powiedzą sąsiedzi jak nie przyjmę kapłana”),
– w naszej parafii czas kolędy trwa do 2.lutego, a jeśli ktoś ma potrzebę dłuższej rozmowy z kapłanem może się umówić na indywidualne spotkanie w umówionym terminie,
– do pamiątkowego z kolędy obrazka można by dołączyć wybrane fragmenty Pisma św. np. związane tematycznie z Rokiem Duszpasterskim.

6. Należy podtrzymać praktykowane spotkania z rodzicami I-komunijnymi, włączyć młodzież w przygotowaniach oraz ich udziału w montażach słowno-muzycznych związanych ze świętami  liturgicznymi, organizować spotkania indywidualne z osobami starszymi, zwłaszcza samotnymi.
7. Na terenie parafii mieszka ok. 200 osób z Ukrainy, które pracują w tut. zakładach. Kontakty odbywają się głównie na poziomie rozmów na ulicy czy w sklepie, aczkolwiek nie wykazują chęci do licznych kontaktów.
8. Parafia funkcjonuje mniej więcej na jednakowym poziomie materialnym i kulturowym. PZS nie dostrzega na terenie parafii „peryferii”.

W drugiej części spotkania wyłoniono z grona PZS osobę, która zostanie przedstawiona Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej jako kandydat w wyborach na delegata naszego dekanatu na I Synod Diecezjalny. W wyniku tajnego głosowania wybrano Mariusza Graczyka.

Kolejna V Niedziela Synodalna „Parafia jako wspólnota miłosierdzia” odbędzie się 11 lutego 2018 r., a spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego – w poniedziałek 26 lutego 2018 r.