1. Styczeń, 2018

31.12.2017r. przed północą, tradycyjnie od kilkunastu lat, trwało modlitewne czuwanie na rozpoczęcie Nowego 2018 Roku, które o godz.23:00 Wspólnota Królowej Pokoju rozpoczęła modlitwą Ofiarowania się Matce Bożej Królowej Pokoju i Jej orędziem.

Następnie członkowie Wspólnoty prowadzili modlitwę Różańcową odmawiając Tajemnice radosne, dziękując Panu Bogu za wszystkie łaski, jakie otrzymała nasza parafia w mijającym 2017 Roku. Modlono się także o pokój w naszych sercach, rodzinach, parafii, Kościele, Ojczyźnie i na całym świecie w całym nadchodzącym 2018r.

O godz. 23:30 ks. kleryk Mateusz Topolski prowadził adorację Najświętszego Sakramentu. Na jej zakończenie Wikariusz ks. Jakub Świątek pobłogosławił zgromadzonych wiernych Przenajświętszym Sakramentem.


O godz. 24:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji parafii o łaski na cały Nowy Rok 2018, której przewodniczył Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w koncelebrze z ks. Jakubem Świątkiem i asyście ks. kleryka Mateusza Topolskiego.

Ks. Proboszcz wygłosił do wiernych noworoczną homilię pokoju i macierzyńskiej opiece nad całą parafią i Ojczyzną.W trakcie Mszy św. Alicja Łukaszewska czytała I czytanie, ks. kleryk Mateusz II czytanie i śpiewał psalm, Jerzy Ganecki– modlitwę powszechną.

Na zakończenie pierwszej Mszy św. w nowym roku 2018 ks. Proboszcz udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Foto: Jerzy Ganecki