31. Grudzień, 2017

31.12.2017r. w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa o godz. 11,00 podczas Sumy Proboszcz Parafii ks. kan. Jerzy Kordiak celebrował w intencji parafian uroczystą Mszę św. dziękczynno- błagalną na zakończenie starego 2017 roku.

W trakcie homilii ks. Proboszcz dokonał podsumowania wydarzeń w parafii, w mijającym roku, w zakresie działalności duszpasterskiej, przeprowadzonych remontów i zakupów.

1. Działalność Sakramentalna 2017 r.:

– chrzty – 48,
– śluby – 17,
– pogrzeby – 50,
– I-Komunia św. – 60,
– Bierzmowanie – 39
– rozdano 73 000 Komunii św.

Za pracę duszpasterską w parafii ks. Proboszcz podziękował:
Wikariuszowi ks. Norbertowi Lasocie za 3-letnią posługę w naszej parafii i życzył wielu łask w nowej parafii w Rzepinie, Dziekanowi ks. kan. Zdzisławowi Przybysz za pomoc i nadzór prac remontowych w kościele w Chlastawie, Wikariuszowi ks. Jakubowi Świątkowi szczególnie za opiekę nad ministrantami, ks. klerykowi Mateuszowi Topolskiemu za wszelką działalność i inicjatywy podczas rocznej posługi w naszej parafii. Ks. prof. Dariuszowi Śmierzchalskiemu-Wachocz i Ojcu Zygmuntowi Zapaśnik za wszelką pomoc,
– Nadzwyczajnym szafarzom za udzielanie Komunii św: Jerzemu Ganeckiemu, Mariuszowi Graczykowi i Krzysztofowi Krzywakowi,
– Katechetkom: Krystynie Antczak, Elżbiecie Krzywak i Barbarze Zaremba,
– Organiście – Rafałowi Rzeszuto,
– kościelnym – Bogdanowi Maciejewskiemu, Franciszkowi Bładyko, Irenie Chłopek i Stanisławowi Górskiemu,
– Chórowi Parafialnemu z dyrygentem Marianem Dobakiem na czele,
– Scholi dziecięcej pod przewodnictwem  Adrianny Wachowskiej i współpracy Agnieszki Chwałkowskiej,
Elżbiecie Mazurek za posługę w Poradni Rodzinnej,
– Animatorom przygotowującym młodzież do Sakramentu Bierzmowania,
ks. klerykowi Mateuszowi Topolskiemu, Marioli i Mariuszowi Graczyk, Elżbiecie i Krzysztofowi Krzywak za prowadzenie nauk przed udzieleniem Chrztu św.

2. Apostolat Modlitwy:

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował parafianom za zaangażowanie w rozwój duchowy parafii.
Podziękował grupom parafialnym:
Parafialnemu Żywemu Różańcowi (zelatorka Grażyna Matysiak),
Wspólnocie Królowej Pokoju (animator Jerzy Ganecki oraz za Jego prowadzenie Apostolatu „Margaretka”-wieczystej modlitwy za kapłanów oraz kroniki parafialnej i strony internetowej parafii), Danielowi Kańskiemu-Hoffmann za pomoc w prowadzeniu strony internetowej, Edwinowi Pracukowi– za obsługę techniczną strony parafialnej, Państwu Izabeli i Adamowi Świtała za bezinteresowne wykonywanie od kilkunastu lat zdjęć do kroniki parafialnej oraz Zdzisławowi Nowakowi, Małgorzacie Szafrańskiej i Łukaszowi Szewczykowi za pomoc w wykonywaniu zdjęć do kroniki parafialnej),
– Parafialnej Akcji Katolickiej (prezes Jan Greczycho),
– Ruchowi Rodzin Nazaretańskich (animatorzy Elżbieta i Andrzej Chromińscy),
– nowopowstałej grupie modlitewnej z inicjatywy ks. kleryka Mateusza Topolskiego: Wspólnocie Przyjaciół Paradyża (52 osoby ) – (animatorzy Dorota Jundziłł i Barabara Jundziłł),
– Apostolstwu Adopcji Dziecka Poczętego – ponad 90 osób podjęło modlitwę,
Oazie Dzieci Bożych (opiekun duchowy ks. Jakub Świątek),
Scholi Młodzieżowej (animator Agnieszka Chwałkowska oraz za prowadzenie wraz z ks. Jakubem Świątkiem w 2-gi piątek miesiąca Godziny Uwielbienia),
– Uczestnikom Modlitwy Brewiarzowej,
– Paniom z Parafialnego Zespołu Charytatywnego – Caritas (8 osób) i Gronu 21 Parafian Wspierających Ubogich… (poniżej sprawozdanie Caritasu za 2017r.),

Ks. Proboszcz podziękował również:
– za pomoc na plebanii – p.Gabrieli Weimann, za strojenie ołtarzy – p.Barbarze Mikołajczak, utrzymywanie porządków w kościołach – p.Barbarze i Marianowi Pietrzyk, p.Elżbiecie Bładyko,
– za ogrzewanie kościoła – p.Bogdanowi Maciejewskiemu i p.Bogdanowi  Paszkowskiemu,
– za dotychczasowe sprzątanie terenów plebanijnych ks. Proboszcz podziękował panom Stanisławowi Paluch i Grzegorzowi Paluch i aktualnie sprzątającemu p. Zbigniewowi Kokonowicz,
– za pomoc w różnych pracach – p.Adamowi Frąckowiakowi, za prace malarskie – p.Romanowi Wawrzynowiczowi, za pracę przy kwiatach p.Marii Wawrzynowicz,
– za zarządzanie cmentarzem – Urszuli i Ireneuszowi Grzechowiakom.

Wyrazy podziękowania za wszelką współpracę ks. Proboszcz złożył Władzom Miasta: Burmistrzowi Wiesławowi Czyczerskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Mazurowi, Bractwu Kurkowemu, Dyrektorom Szkół i Przedszkola, OSiR i Domowi Kultury.

W 2017 roku zakupiono:
– 6 ornatów (2 fioletowe, 2 wielkanocne, 1 ornat biały Matki Bożej Rokitniańskiej ze stułą, 1 ornat zielony),
– 2 klosze czerwone do lampek wiecznych,
– projektor multimedialny ze statywem,
– nowe drzwi główne wejścia do kościoła parafialnego,
– tablice ogłoszeń przed kościołem,
– zakupiono nowe oświetlenie prezbiterium i lampki oświetlenia obrazów,
– nowe talerze do salki parafialnej.

W 2017r. wykonano następujące prace:
– posadzono krzewy i kwiaty wokół kościoła,
– konserwacja organów (gazowanie korników i ławek na chórze) w kościele parafialnym,
– wymiana opierzenia przy oknie i naprawa dachu nad wejściem na chór,
– nowe oświetlenie prezbiterium,
– odnowienie mieszkania ks. Wikariusza,
– odnowienie pomieszczeń archiwum,
– kontynuowanie prac remontowych w kościele w Chlastawie.

Na zakończenie Mszy św. odbyło się Nabożeństwo dziękczynno – błagalne, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w intencji podziękowania Panu Bogu za otrzymane łaski w 2017r., z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na nadchodzący 2018r.

Foto: Jerzy Ganecki

Spawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu CARITAS za rok 2017

„W Parafialnym Zespole Caritas pracuje 8 osób. Fundusze PZC składają się:
– ze składek Grona 21 osób Wspierających Ubogich, którzy w bieżącym roku wpłacili 7070 złotych,
– ze zbiórki do skarbonki „Mój 1 złoty” – 180 zł.,
– wpłaty gotówkowe – 630 zł.,
– za świece Caritas – w grudniu 2016r. zebrano 1410 zł.,
– ofiary w tygodniu Miłosierdzia – 880 zł.

Fundusze w roku 2017r. zostały przeznaczone:
– wpłaty dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – 1428 zł.,
– na paczki świąteczne na święto Bożego Narodzenia i paczki Mikołajkowe – 1036,60 zł.,
– na pomoc finansową dla dwóch potrzebujących rodzin, na rehabilitację, na remont – 5119,19 zł.,
– pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu PZC, transport, materiały biurowe, reklamówki, upominki – 1057,70 zł.,
– koszty administracyjne – 111,30 zł.

W ramach XI Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas „TAK POMAGAM” grudzień 2017r. zorganizowano zbiórkę w 7 sklepach naszego miasta. Pomagało nam 48 wolontariuszy, uczniów naszych szkół. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za okazaną życzliwość. Zebrano 696,10 kg żywności, która została przeznaczona dla 61 rodzin, dla 115 osób na święta Bożego Narodzenia.
Od września 2016 r. działamy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach Podprogramu 2016, 136 rodzin i 365 osób otrzymało 19326,35 kg żywności.
Od września pracujemy w ramach Podprogramu 2017 i rozdano 7265,30 kg żywności dla 122 rodzin i 343 osób. Serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej i wolontariuszom z naszych szkół za pomoc przy wyładunku żywności.
Serdecznie dziękujemy za całoroczną pomoc, wsparcie, życzliwość i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka.
Z Chrystusowym pozdrowieniem Zarząd PZC w Zbąszynku – Dorota Szatkowska.”