7. Grudzień, 2017

W niedzielę, 3 grudnia rozpoczął się Adwent, okres w Roku Liturgicznym, który przygotowuje wiernych kościoła chrześcijańskiego do Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu w naszej parafii rozpoczęły się także święte rekolekcje adwentowe.

Podczas trwania Adwentu w długiej tradycji naszej parafii przedstawiciele poszczególnych Róż Żywego Różańca odmawiają zawsze dziesiątkę Różańca przed rozpoczęciem Eucharystii.
Na początku Mszy św. zapalana jest świeca roratnia przez przedstawicieli danej Róży oraz niesienie darów ołtarza.

07.12.2017r. podczas Mszy św. roratniej o godz. 17:00, celebrowanej przez Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka świecę zapalały i niosły dary ołtarza członkinie Róży św. Katarzyny i św. Jadwigi.

Foto: Jerzy Ganecki