1. Październik, 2017

01.10.2017r. odbyło się spotkanie popielgrzymkowe uczestników XVIII Pielgrzymki do Medjugorje w dniach 20.07.-01.08.2017r. Spotkanie poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym, którą celebrował opiekun duchowy tej pielgrzymki, były Wikariusz naszej parafii, ks. Norbert Lasota w asyście, również pielgrzyma, ks. kleryka Mateusza Topolskiego.

Ks. Norbert wygłosił do zgromadzonych pielgrzymów homilię, a Eucharystię uświetniła schola młodzieżowa ze śpiewającymi pielgrzymami Agnieszką Chwałkowską, Eugenią Angierską i Agnieszką Lemańską z Opalenicy.

Po Eucharystii w Domu Parafialnym odbyła się agapa, w której uczestniczył opiekun duchowy Wspólnoty Królowej Pokoju Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak, Wikariusz ks. Jakub Świątek i oczywiście opiekunowie pielgrzymki: ks. Norbert Lasota i ks. kleryk Mateusz Topolski. Ks. Proboszcz na początku agapy podziękował wszystkim za liczne przybycie oraz za organizację kolejnej pielgrzymki. Spotkanie minęło przy pysznym cieście i jedzeniu przygotowanym przez pielgrzymów.

Wielkie podziękowania za trud organizowania pielgrzymek do Medjugorje należą się  Państwu Eugenii i Ryszardowi  Angierskim, którzy po raz czternasty zawieźli pielgrzymów do tego Sanktuarium.

Foto: Agnieszka Chwałkowska i Jerzy Ganecki