27. Październik, 2017

27.10.2017r. przed Nabożeństwem różańcowym dla dzieci o godz. 17:00 wszyscy zebrani zgromadzili się przed świątynią parafialną. Dzieci ze scholi wyniosły z kościoła przyniesiony do świątyni ogromny Różaniec wykonany przez nich z balonów. Różaniec ten dzieci wypuściły na ul. Krótkiej do nieba na cześć Matki Bożej Różańcowej, gdzie przez cały październik modliły się w świątyni w środy i piątki.

Różaniec z balonów dzieci wykonały pod przewodnictwem ks. kleryka Mateusza Topolskiego i animatorek Scholi Dziecięcej Adrianny Wachowskiej i Agnieszki Chwałkowskiej.

autor wideo: ks. kleryk Mateusz Topolski

Następnie wszyscy udali się do świątyni, by modlić się podczas Nabożeństwa różańcowego pod przewodnictwem Wikariusza ks. Jakuba Świątka.

Foto: ks. kleryk Mateusz Topolski

FOTOGALERIA: