23. Sierpień, 2017

23.08.2017r. o godz. 18,30 została odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji ks. Norberta Lasoty, który z tak wielkim oddaniem i zaangażowaniem pełnił funkcję Wikariusza w naszej parafii. Parafianie, którzy tak licznie zgromadzili się na Eucharystii dziękowali Panu Bogu za dar 3-letniej posługi ks. Norberta i modlili się, aby Chrystus  nieustannie obdarzał go obfitością swoich łask w codzienności oraz siłą ducha w posłudze kapłańskiej w nowej parafii, a Maryja by zawsze otacza Go swoją macierzyńską opieką i prowadziła Go na całej drodze kapłańskiej.

Mszy św. przewodniczył ks. Norbert w koncelebrze z Proboszczem ks. kan. Jerzym Kordiakiem, naszym parafianinem ks. Krzysztofem Hojzerem i w asyście ks. kleryka Mateusza Topolskiego. Homilię do zgromadzonych parafian wygłosił ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, który podsumował trzyletnią pracę ks. Norberta podkreślając Jego wielkie zaangażowanie i
oddanie się w pracy z młodzieżą, grupami parafialnymi szczególnie ze scholą dziecięca i młodzieżową, z którymi był tak mocno związany. Organizował wyjazdy z młodzieżą na pielgrzymki, różne uroczystości, ŚDM w Krakowie. Był opiekunem Służby Liturgicznej i zawsze z życzliwością słuchał parafian, który zwracali się do niego o pomoc w różnych sytuacjach. Ks. Proboszcz podkreślał także serdeczność ks. Norberta w codziennym życiu na plebani wobec wszystkich pracujących w naszej parafii.

Oprawę liturgii uświetniły dzieci i młodzież z połączonych scholi śpiewając i zanosząc modlitwę powszechną, chór parafiany „Milenium” pod kierunkiem p.Mariana Dobaka oraz organista Rafał Rzeszuto.

Na zakończenie Mszy św. odbyło się pożegnanie ks. Norberta. Życzenia i gorące podziękowania na początku złożyły dzieci ze scholi dziecięcej i młodzieżowej, a następnie delegacja w imieniu grup parafialnych, ministranci i indywidualnie parafianie.

Pragniemy życzyć ks. Norbertowi obfitości łask Bożych w nowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie oraz nieustannej, macierzyńskiej opieki Matki Bożej na całej drodze kapłańskiej! Dziękujemy za wszystko ks. Norbercie i wiemy, że otoczysz zbąszyneckich parafian swoją modlitwą i o nas nie zapomnisz! Bóg zapłać!

Foto: Zdzisław Nowak