25. Czerwiec, 2017

25.06.2017r. odbył się Wieczór Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju w 36. rocznicę objawień w Medjugorje.
O godz. 17:00 przed Najświętszym Sakramentem zebrani w świątyni odmówili I i III część Różańca św.- tajemnice radosne i bolesne. Po Różańcu odbyło się Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które prowadził Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak. Następnie odmówiono Litanię Loretańską i modlitwę do Ducha św.

O godz. 18:30 rozpoczął się najważniejszy moment Wieczoru modlitw – Eucharystia w intencji 36. rocznicy o pokój w ludzkich sercach, parafiach, wspólnocie, Kościele, Ojczyźnie i na całym świecie, którą celebrował i homilię wygłosił opiekun duchowy Wspólnoty ks. Proboszcz Jerzy Kordiak.

Przedstawiciele Wspólnoty uświetnili Mszę św. czytając lekcję (Renata Jundziłł i Alicja Łukaszewska), śpiewając psalm (Eugenia Angierska), modlitwę powszechną ( Maria Sprynger, Czesława Kowalska i Teresa Szulczewska) oraz zanoszono dary ołtarza (Aurelia Lemańska, Kazimiera Pawlicka i Maria Witkowska).

Po Mszy św. ks. Proboszcz Jerzy Kordiak odmówił Koronkę Pokoju w intencjach Matki Bożej, prowadził Modlitwę Uzdrowienia Duszy i Ciała oraz udzielał zgromadzonym w świątyni kapłańskiego błogosławieństwa z nałożeniem rąk na głowę.

W dalszej części Wieczoru Modlitw odmówiono, łącząc się z Kościołem Powszechnym, dziękczynną III część Różańca św. tajemnice chwalebne w językach: po łacinie, chorwacku, niemiecku, włosku i słowacku. Między tajemnicami chwalebnymi Kasia Jundziłł grała kanony na flecie. Po Różańcu modlono się za Ojca św. Franciszka, dokonano Aktu Poświecenia się
Maryi i na zakończenie zaśpiewano Apel Jasnogórski.

Tadycyjnie, jak co roku, w rocznicę objawień Matki Bożej u stóp figury Królowej Pokoju złożono 36 czerwonych róż jako podziękowanie za dar modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju w naszej parafii od 23 lat tj. od 1994r.

Foto: Jerzy Ganecki