7. Kwiecień, 2017

„Dnia 07 kwietnia po Drogach Krzyżowych w naszej parafii Schola Dziecięca Szachar sprzedawała palmy na Niedziele Palmową.
Bukiety z palm zostały przygotowane przez dzieci i ich rodziców oraz przez młodzież z Najlepszej Scholi w Mieście. Do przygotowań włączył się także nasz Wikariusz ks. NORBERT LASOTA oraz kleryk MATEUSZ TOPOLSKI.


Po raz kolejny nasi parafianie nas nie zawiedli i dzięki Ich hojności obie schole będą mogły przeznaczyć zebrane fundusze na warsztaty oraz sprzęt muzyczny. Pragniemy podziękować ks.Proboszczowi Jerzemu Kordiakowi za przychylność w naszą inicjatywę. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej akcji. Dzieciom, Rodzicom, młodzieży oraz Grzesiowi Stasińskiemu, który również nam bardzo pomógł. Bóg Zapłać.”  Tekst: Agnieszka Chwałkowska

Foto: Adrianna Wachowska i Agnieszka Chwalkowska