25. Marzec, 2017

25.03.2017r. przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia.
Od godz. 9:30 wierni modlili się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w ramach Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju. Po odmówieniu 2 części Różańca św. tajemnic radosnych i bolesnych, odśpiewaniu Litanii Loretańskiej i adoracji Najświętszego Sakramentu odbyła się Msza św. w intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i osób, które podjęły tę
modlitwę.


Zostało też złożone przez 88 wiernych przyrzeczenie modlitwy każdego dnia przez 9 miesięcy.
Mszę św. celebrował   Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w asyście ks. kleryka Mateusza Topolskiego. Ks. Proboszcz wygłosił  także homilię.

Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowały Wspólnota Królowej Pokoju i Kościół Domowy:
– lekcję czytały: Renata Jundziłł i Irena Trypucka,
– psalm śpiewały: Agnieszka Chwałkowska i Eugenia Angierska,
– dary ołtarza niosły: Krystyna Lisek, Barbara Zbirska i Kazimiera Pawlicka oraz Karolina Chybin, która niosła na patenie zobowiązania modlitwy w intencji adopcji dziecka poczętego,
– prowadzenie śpiewu podczas Mszy św.: organista Rafał Rzeszuto.

Po Mszy św. ks. Proboszcz Jerzy Kordiak odmówił Koronkę Pokoju, Modlitwę Uzdrowienia Duszy i Ciała i udzielił wiernym indywidualnego kapłańskiego Błogosławieństwa z nałożeniem rąk na głowę.

Foto: Jerzy Ganecki