22. Marzec, 2017

W dniach 20-22.03.2017r. po Mszy św. wieczornej o godz. 19,10 w kościele parafialnym odbyły się trzy wielkopostne wieczory Lecito Divina, które prowadził nasz Wikariusz ks. Norbert Lasota. Każdy wieczór miał swój tytuł: poniedziałek – „Pustynia”, wtorek – „Jezioro”, środa – „Ogród”.

Na początku każdego wieczoru ks. Norbert przeczytał fragment Pisma Świętego wg św. Marka związany z przyjętą tematyką. Każdy mógł uważnie wsłuchać się w Słowo Boże mając przed oczyma przyniesioną ze sobą Biblię. Następnie ks. Norbert dokonał analizy przytoczonych fragmentów wyjaśniając także tło historyczne tych biblijnych wydarzeń z odniesieniem do
sytuacji z naszego życia i otoczenia.


Na zakończenie odbyła się 15 minutowa indywidualna medytacja przed wystawionym Najświętszym Sakramentem nad zasłyszanym Słowem Bożym i zakończona błogosławieństwem.


Lectio Divina  to jedna z najstarszych praktyk, pochodząca jeszcze z czasów Ojców Pustyni i fundament wszystkich nurtów duchowości istniejących w Kościele. Jej podstawą jest Pismo Święte, polega ona na „Bożym czytaniu i rozumieniu” naszego życia w perspektywie Bożego słowa.

Foto: Jerzy Ganecki