31. Grudzień, 2016

31.12.2016r. o godz. 17,00 Proboszcz Parafii ks. kan. Jerzy Kordiak celebrował uroczystą Mszę św. dziękczynno-błagalną na zakończenie starego 2016 roku.
W trakcie homilii ks. Proboszcz tradycyjnie dokonał podsumowania wydarzeń w parafii, w mijającym roku, w zakresie działalności duszpasterskiej, przeprowadzonych remontów i zakupów.

31-1216-zakoncz-starego-roku-2

Na zakończenie Mszy św. odbyło się Nabożeństwo dziękczynno – błagalne, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w intencji podziękowania Panu Bogu za otrzymane łaski w 2016r., z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na nadchodzący 2017r.

31-1216-zakoncz-starego-roku-8

Foto: Łukasz Szewczyk

Przed północą o godz. 23:00, tradycyjnie od kilku lat, Wspólnota Królowej Pokoju prowadziła Różaniec, a o 23:30 adorowano Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
O godz. 24:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji parafii na rozpoczęcie Nowego 2017 Roku, którą celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.

ROK 2016:
– chrzty – 34,
– śluby – 18,
– pogrzeby – 43,
– Bierzmowanie – 42,
– rozdano 79 000 Komunii św.

Za pracę duszpasterską w parafii ks. Proboszcz podziękował:
– Wikariuszowi ks. Norbertowi Lasocie – szczególnie za opiekę nad ministrantami,
– Nadzwyczajnym szafarzom do rozdawania Komunii św: Jerzemu Ganeckiemu, Mariuszowi Graczykowi i Krzysztofowi Krzywakowi,
– Katechetkom: Krystynie Antczak, Barbarze Zaremba i Elżbiecie Krzywak,
– kościelnym – Bogdanowi Maciejewskiemu, Franciszkowi Bładyko, Irenie Chłopek i Stanisławowi Górskiemu,
– Organiście – Rafałowi Rzeszuto,
– Chórowi Parafialnemu z dyrygentem Marianem Dobakiem,
– Scholi dziecięcej pod przewodnictwem Adrianny Wachowskiej i współpracy Agnieszki Chwałkowskiej,
Elżbiecie Mazurek za posługę w Poradni Rodzinnej,
Animatorom przygotowującym młodzież do Sakramentu Bierzmowania.

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował parafianom za zaangażowanie w rozwój duchowy parafii.
Podziękował grupom parafialnym:
– Parafialnemu Żywemu Różańcowi (zelatorka Grażyna Matysiak),
– Wspólnocie Królowej Pokoju (animator Jerzy Ganecki oraz za Jego prowadzenie kroniki parafialnej i strony internetowej parafii, Edwinowi Pracukowi– za obsługę techniczną strony parafialnej i Danielowi Kańskiemu za wspólpracę w redakcji strony parafialnej,
– Państwu Izabeli i Adamowi Świtała za bezinteresowne wykonywanie od kilkunastu lat zdjęć do kroniki parafialnej, Zdzisławowi Nowakowi, Małgorzacie Szafrańskiej i Łukaszowi Szewczykowi za pomoc w wykonywaniu zdjęć do kroniki parafialnej),
– Parafialnej Akcji Katolickiej (prezes Jan Greczycho),
– Ruchowi Rodzin Nazaretańskich (animatorzy Elżbieta i Andrzej Chromińscy),
parafianom za uczestnictwo w Apostolstwie Adopcji Dziecka Poczętego,
uczestnikom Modlitwy Brewiarzowej,
– Scholi Młodzieżowej (animator Agnieszka Chwałkowska oraz za prowadzenie wraz z ks. Norbertem w drugi piątek miesiąca Godziny Dawida),
Parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu Caritas i Gronu Parafian Wspierających Ubogich.
Ks. Proboszcz podziękował również: za pomoc na plebanii – Gabrieli Weimann, za strojenie ołtarzy – Barbarze Mikołajczak, utrzymywanie porządków w kościołach – Barbarze i Janowi Pietrzyk, Elżbiecie Bładyko – sprzątanie terenów plebanijnych-Stanisławowi i Grzegorzowi Paluch, za ogrzewanie kościoła – Bogdanowi Maciejewskiemu, za pomoc w różnych pracach – Adamowi Frąckowiakowi, za prace malarskie – Romanowi Wawrzynowiczowi i pracy przy kwiatach Marii Wawrzynowicz, za troskę o cmentarz parafialny – Urszuli i Ireneuszowi Grzechowiakom.

Wyrazy podziękowania za wszelką współpracę ks. Proboszcz złożył Władzom Miasta: Burmistrzowi Wiesławowi Czyczerskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Mazurowi, Bractwu Kurkowemu, Dyrektorom Szkół i Przedszkola, OSiR i Domu Kultury.

W 2016 roku zakupiono:
– 5 ornatów, stułę czerwoną, sukienkę na puszkę, welon złoty,
– nagłośnienie na cmentarz,
– nowy dywan do kancelarii,
– nowe panele, 7 szt. świec na okres Bożego Narodzenia.

W 2016r. wykonano następujące prace:
– posadzono krzewy i kwiaty wokół kościoła,
– założono nową bramę i płot na betonowych murkach przy plebani od strony ul. Małej,
– ułożono polbruk na drogę procesyjną,
– zamontowano nowe umywalki i sedesy w salce parafialnej,
– pomalowano kancelarię, okona w salce Getsemani i na plebani,
– wymurowano nowy śmietnik,
– kontynuowanie prac remontowych w kościele w Chlastawie.

FOTO Z MSZY ŚW. O GODZ. 17:00 

31-1216-zakoncz-starego-roku-1

31-1216-zakoncz-starego-roku-2

31-1216-zakoncz-starego-roku-3

31-1216-zakoncz-starego-roku-4

31-1216-zakoncz-starego-roku-5

31-1216-zakoncz-starego-roku-6

31-1216-zakoncz-starego-roku-7

31-1216-zakoncz-starego-roku-9

Foto: Łukasz Szewczyk