8. Listopad, 2016

Co roku z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej organizowany jest konkurs wiedzy patriotycznej pt. „ Ojczyzno Ma”.
Konkurs ten ma na celu przekazanie młodzieży ducha patriotyzmu. Przebiegał on w dwóch etapach.
Akcja Katolicka przy naszej parafii, której prezesem jest Jan Greczycho zorganizowała I etap konkursu na terenie naszej parafii.

08-11-16-konkurs-_ojczyz-ma-4

W pierwszym etapie wyłonieni zostali finaliści konkursu, uczniowie naszego gimnazjum: Weronika Grina kl.IIIa, Paulina Jasińska kl. IIIa oraz Adam Mielniczuk kl.IIId.

08-11-16-konkurs-_ojczyz-ma-3

Finał odbył 08.11.2016r. się w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, które gromadzi i chroni materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe ziem nad środkową Odrą, którym po II wojnie światowej nadano nazwę „Ziemia Lubuska”. Ważnym zadaniem muzeum jest także upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i zabytkach regionu.
Uczestnicy mieli okazję w czasie przerwy zwiedzić pomieszczania muzeum, między innymi bardzo ciekawą salę dawnych tortur.

08-11-16-konkurs-_ojczyz-ma-2

08-11-16-konkurs-_ojczyz-ma-1


Gościem specjalnym konkursu był ks. Biskup Paweł Socha.

Foto i tekst:  Elżbieta Krzywak