15. Październik, 2016

15.10.2016 – Tradycyjnie, jak co roku, w październiku wierni z naszej parafii uczestniczyli w „Akatyście ku czci Bogurodzicy” w pocysterskim klasztorze Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Nabożeństwo to w klasztorze jest odprawiane od 24 lat.
W tym roku pod opieką Wikariusza ks. Norberta Lasoty 15 osób uczestniczyło w tej modlitwie.

15.10.16 Akatyst Paradyz (7)

GALERIA  ZDJĘĆ  Z  AKATYSTU

Czuwanie modlitewne rozpoczęło się modlitwą różańcową, a po niej została odprawiona Msza św.
Po krótkiej przerwie o godz. 20,00 został wyśpiewany Akatyst ku czci Bogurodzicy.

15.10.16 Akatyst Paradyz (17)

GALERIA  ZDJĘĆ  Z  AKATYSTU

Foto: Daniel Kański

Akatyst – jest hymnem liturgicznym. Nazwa pochodzi z greckiego ακάθιστόσ = ά-nie, καθιδευ-siedzieć . Akatysty są zawsze śpiewane na stojąco, składają się z mniejszych form poezji  liturgicznej – ikosów i kondakionów.
W tradycji bizantyjskiej Akatyst jest to całe, nabożeństwo złożone z pieśni pochwalnych ku czci Jezusa Chrystusa, Bogurodzicy lub świętych. Najbardziej znanym literaturze chrześcijańskiej i uznanym za najstarszy hymn ku czci Matki Bożej. Zbiorem akatystów jest akafistnik.