25. Czerwiec, 2016

25.06.2016r. Wspólnota Królowej Pokoju obchodziła uroczyście 35-rocznicę Objawień Matki Bożej w Medjugorje. Tak jak co roku, od 1996 roku, o godz. 17,00 rozpoczął się Wieczór Modlitw Królowej Pokoju według programu modlitw odbywających się w Medjugorje. Po odmówieniu tajemnic radosnych i bolesnych Różańca św. i Nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 18,30 uroczystą Mszę św. celebrował opiekun duchowy Wspólnoty Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w intencji 35-rocznicy Objawień Królowej Pokoju oraz pokoju w ludzkich sercach, rodzinach, parafii, Kościele św., Ojczyźnie i na całym świecie. Ks. Proboszcz wygłosił również homilię do zgromadzonych wiernych na Eucharystii.

25.06.16 35 rocz objaw Medjug_2 Margaretki dla Papieza Franciszka (2)

Pod koniec Mszy św. ks. Proboszcz poświęcił blankiety wieczystej modlitwy Margaretka za Ojca św. Franciszka, które zostały wręczone osobom, które podjęły to dzieło modlitwy za Papieża.

25.06.16 35 rocz objaw Medjug_2 Margaretki dla Papieza Franciszka (4)

25.06.16 35 rocz objaw Medjug_2 Margaretki dla Papieza Franciszka (3)

25.06.16 35 rocz objaw Medjug_2 Margaretki dla Papieza Franciszka (5)

25.06.16 35 rocz objaw Medjug_2 Margaretki dla Papieza Franciszka (7)


Na apel Krajowego Duszpasterstwa Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” w parafii utworzono dwie Margaretki za Ojca św. Franciszka. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie Ojcu świętemu Franciszkowi zostanie wręczona Ogólnoświatowa Księga Wieczystej Modlitwy „Margaretka” w jego intencji. Do tej Księgi zostaną wpisane również i Margaretki
z naszej parafii.

Z wyrazami gorącego podziękowania zwracamy się do tych osób, które już podjęły dzieło wieczystej modlitwy za kapłanów.

W pierwszej Margaretce za Papieża modlitwę podjęły: Bernadetta Bordych, Teresa Płachta, Grażyna Koralewska, Zofia Rejment, Aniela Niemiec, Barbara Ciółko i Teresa Liman,

25.06.16 35 rocz objaw Medjug_2 Margaretki dla Papieza Franciszka (8)


a w drugiej – Teresa Szulczewska, Mirosława Skrzypczak, Gabriela Raczyńska, Teresa Kanduła, Irena Panczocha, Gabriela Splisteser i Longina Kojat.

25.06.16 35 rocz objaw Medjug_2 Margaretki dla Papieza Franciszka (6)

Apostolat Margaretka w naszej parafii powstał 05.09.2002r. i został założony przez Wspólnotę Królowej Pokoju. Aktualnie na terenie parafii objętych jest wieczystą modlitwą 34 kapłanów w 39 Margaretkach (kilku kapłanów ma więcej niż jedną Margaretkę), za których modli się 209 osób.

Po Mszy św. odbyła się kontynuacja modlitw: odmówienie Koronki Pokoju, Modlitwa o Uzdrowienie Duszy i Ciała, Błogosławieństwo Kapłana z nałożeniem rąk na głowę wiernych. Jako dziękczynienie odmówiono tajemnice chwalebne Różańca św. łącząc się z Kościołem Powszechnym i Medjugorje w językach: po łacinie, chorwacku, angielsku, włosku i słowacku.
Lektor i ministrant Daniel Kański odczytał Modlitwę poświecenia się Maryi, a na zakończenie modlitw zaśpiewano Apel Jasnogórski.

Animację liturgii Mszy św. ( czytanie lekcji i modlitwy powszechnej oraz niesienie darów i oprawa muzyczna), jak każdego 25 dnia miesiąca przygotowali członkowie Wspólnoty.

Jako dziękczyniennie Matce Bożej za Jej macierzyńską opiekę nad naszą parafią i Wspólnotą, od wielu lat w tym uroczystym dniu, u stóp figury Królowej Pokoju przywiezionej jako dar dla parafii z Medjugorje podczas I Pielgrzymki w 1996 roku, Wspólnota składa bukiet czerwonych róż, w tym roku było ich 35.

25.06.16 roze dla MB 35 rocz

25.06.16 35 rocz objaw Medjug_2 Margaretki dla Papieza Franciszka (9)

Tekst i foto: Jerzy Ganecki