4. Kwiecień, 2016

Jak co roku, z inicjatywy Diakonii Życia Ruchu Światło – Życie diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, Domowy Kościół w naszej parafii przygotował przyjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?
– modlitwą w obronie poczętego życia
– osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu
– pomocą dla osób cierpiących z powodu popełnienia lub przyzwolenia na grzech aborcji
– uwrażliwieniem na wartość ludzkiego życia
– budowaniem Wspólnoty osób, które pragną słowem i życiem wspierać życie nienarodzone

Podejmujący Duchową Adopcje zobowiązują się, aby:
– każdego dnia , przez okres 9 miesięcy, odmawiać dziesiątkę Różańca Świętego
– codziennie odmawiać również poniższą modlitwę:
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,
„Człowieka Zawierzenia”,
który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady
i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.
– podejmować również dobrowolne postanowienia np. Komunia Święta, adoracja, post, modlitwy dla dobra mojego duchowego Dziecka

Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
Eucharystię sprawował ks. Proboszcz Jerzy Kordiak. Animował ją Domowy Kościół. Po homilii nastąpiło uroczyste przyjęcie Duchowej Adopcji. W tym roku przyjęło ją 82 parafian. Deklaracje przyjęcia Duchowej Adpocji zostały złożone na Ołtarzu wraz z darami ofiarnymi.
Bogu niech będą dzięki za otwartość tylu ludzi na obronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Tekst: Mariusz Graczyk,    Foto: Jerzy Ganecki

04.-4.16 Duchowa adopcja (1)

04.-4.16 Duchowa adopcja (2)

04.-4.16 Duchowa adopcja (3)

04.-4.16 Duchowa adopcja (5)

04.-4.16 Duchowa adopcja (6)

04.-4.16 Duchowa adopcja (8)

04.-4.16 Duchowa adopcja (9)

04.-4.16 Duchowa adopcja (10)