12. Styczeń, 2016

12.01.2016r. tradycyjnie w drugi wtorek stycznia , po wieczornej modlitwie różańcowej i Mszy św. parafianie na zaproszenie Wspólnoty Królowej Pokoju przybyli na spotkanie opłatkowe.
Zebrani wierni wspólnie z ks. Proboszczem Jerzym Kordiakiem opiekunem duchowym WKP, Wikariuszem ks. Norbertem Lasota i ks. Diakonem Mateuszem Szerwińskim, odbywającym w naszej parafii praktykę duszpasterską, podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i z radością śpiewali kolędy.

Na początku ks. Proboszcz złożył podziękowanie Wspólnocie za zaangażowanie, szczególnie modlitewne, w życie naszej parafii, a Jerzy Ganecki animator WKP podziękował ks. Proboszczowi za otwarte serce, wszelką pomoc i życzliwość, a siostrom i braciom ze Wspólnoty za zaangażowanie w działalność m.in. animację Mszy św., modlitwy różańcowe,
Apostolat Margaretka – wieczystej modlitwy za kapłanów, tworzenie strony internetowej i organizowane pielgrzymki do Medjugorje. 

Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze przy kawie, cieście i owocach przyniesionych przez członków Wspólnoty Królowej Pokoju. Tekst – Danuta Ganecka

Foto: Łukasz Szewczyk

12.01.16 oplatek WKP (1)

12.01.16 oplatek WKP (11)