31. Grudzień, 2015

31.12.2015r. o godz. 17,00 Proboszcz Parafii ks. kan. Jerzy Kordiak celebrował uroczystą Mszę św. dziękczynno-błagalną na zakończenie starego 2015 roku w asyście ks. Diakona  Mateusza Szerwińskiego, naszego parafianina Paulina Brata Piotra Cieślaka i Służby Liturgicznej Ołtarza.
W trakcie homilii ks. Proboszcz dokonał podsumowania wydarzeń w parafii, w mijającym roku, w zakresie działalności duszpasterskiej, przeprowadzonych remontów i zakupów.

Na zakończenie Mszy św. odbyło się Nabożeństwo dziękczynno – błagalne, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w intencji podziękowania Panu Bogu za otrzymane łaski w 2015r., z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na nadchodzący 2016r.

Foto: Jerzy Ganecki

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ROK 2015:
– chrzty – 33,
– śluby – 14,
– pogrzeby – 44,
– I-Komunia św. – 55,
– Bierzmowanie – 50
– rozdano 79 000 Komunii św.

Za pracę duszpasterską w parafii ks. Proboszcz podziękował:
– Wikariuszowi ks. Norbertowi Lasocie, ks. Dariuszowi Śmierzchalskiemu-Wachocz i ks. Diakonowi Mateuszowi Szerwińskiemu odbywającego w naszej parafii miesięczną praktykę duszpasterską
– Nadzwyczajnym szafarzom do rozdawania Komunii św: Jerzemu Ganeckiemu, Mariuszowi Graczykowi i Krzysztofowi Krzywakowi,
– Katechetkom: Krystynie Antczak, Elżbiecie Krzywak i Barbarze Zaremba oraz podziękował p. katechetce Halinie Grinie za długoletnią pracę w naszej parafii,
– Organiście – Rafałowi Rzeszuto,
– kościelnym – Bogdanowi Maciejewskiemu, Franciszkowi Bładyko, Irenie Chłopek i Stanisławowi Górskiemu,
– Chórowi Parafialnemu z dyrygentem Marianem Dobakiem,
– Scholi dziecięcej pod przewodnictwem Adrianny Wachowskiej i współpracy Agnieszki Chwałkowskiej,
Elżbiecie Mazurek za posługę w Poradni Rodzinnej,
Animatorom przygotowującym młodzież do Sakramentu Bierzmowania.

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował parafianom za zaangażowanie w rozwój duchowy parafii.
Podziękował grupom parafialnym:
– Parafialnemu Żywemu Różańcowi (zelatorka Grażyna Matysiak),
– Wspólnocie Królowej Pokoju (animator Jerzy Ganecki oraz za Jego prowadzenie kroniki parafialnej i strony internetowej parafii, Edwinowi Pracukowi– za obsługę techniczną strony parafialnej, Państwu Izabeli i Adamowi Świtała za bezinteresowne wykonywanie od kilkunastu lat zdjęć do kroniki parafialnej, Zdzisławowi Nowakowi, Małgorzacie Szafrańskiej i Łukaszowi Szewczykowi za pomoc w wykonywaniu zdjęć do kroniki parafialnej),
– Oazie Rodzin (małżeństwu Marioli i Mariuszowi Graczyk),
– Ruchowi Rodzin Nazaretańskich (animatorzy Elżbieta i Andrzej Chromińscy) i Apostolstwu Adopcji Dziecka Poczętego,
– Parafialnej Akcji Katolickiej (prezes Jan Greczycho),
– Ruchu Eucharystycznemu Dzieci i Oazie Dzieci Bożych (opiekun duchowy ks. Norbert Lasota)
– Scholi Młodzieżowej (animator Agnieszka Chwałkowska oraz za prowadzenie wraz z ks. Norbertem w drugi piątek miesiąca Godziny Dawida),
– Uczestnikom Modlitwy Brewiarzowej,
– Parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu Caritas (z z-cą przewodniczącego PZC Krystynie Woźniak) i Gronu Parafian Wspierających Ubogich (poniżej sprawozdanie Caritasu za 2015 r.)

Ks. Proboszcz podziękował również: za pomoc na plebanii – Gabrieli Weimann, za strojenie ołtarzy – Barbarze Mikołajczak, utrzymywanie porządków w kościołach – Barbarze i Janowi Pietrzyk, Elżbieta Bładyko, za ogrzewanie kościoła – Bogdanowi Maciejewskiemu, sprzątanie terenów plebanijnych – Stanisławowi i Grzegorzowi Paluch, za pomoc w różnych pracach – Adamowi Frąckowiakowi i Jerzemu Nowaczyk, za prace malarskie – Romanowi Wawrzynowiczowi, za zarządzanie cmentarzem – Urszuli i Ireneuszowi Grzechowiakom.

Wyrazy podziękowania za wszelką współpracę ks. Proboszcz złożył Władzom Miasta: Burmistrzowi Wiesławowi Czyczerskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Mazurowi, Bractwu Kurkowemu, Dyrektorom Szkół i Przedszkola, OSiR i Domowi Kultury.

W 2015 roku zakupiono:
4 szt. okryć na kielichy, 1 ornat fioletowy, 1 stułę fioletową, komplet ampułek.

W 2015r. wykonano następujące prace:
– napis na wieży kościoła parafialnego AVE MARIA,
– posadzono krzewy i kwiaty wokół kościoła,
– naprawa dachu po zimie,
– odnowiono: gong, dzwonki, pateny, wieczne lampki przy ołtarzu, lichtarze, podstawę pod krzyż przy ołtarzu, dzwonek przy wejściu do prezbiterium,
– wymiana drzwi wejściowych na plebani i zakrystii,
– naprawa i malowanie okien i parapetów: w zakrystii, na plebani, w kościele, salce ministranckiej, piwnicach,
– konserwacja ogrodzenia plebani,
– generalny remont łazienki u ks. Norberta, zakup nowych mebli do mieszkania ks. Wikariusza,
– czyszczenie rynien,
– kontynuowanie prac remontowych w kościele w Chlastawie: remont wieży kościelnej, kładzenie nowych tynków wewnątrz świątyni, umacnianie kamieniami fundamentu kościoła.

Przed północą o godz. 23,00, tradycyjnie od kilku lat, Wspólnota Królowej Pokoju prowadziła Różaniec, a o 23,30 adorowano Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
O godz. 24,00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji parafii na rozpoczęcie Nowego 2016 Roku, którą celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.

Informacja o działalności Parafialnego Zespołu Caritas:

Podczas Mszy św. dziękczynno-błagalnej 31.12.2015r. o godz. 17,00, na zakończenie Starego 2015 Roku, ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował PZC za pracę na rzecz najuboższych oraz za opiekę nad ludźmi starszymi i bezrobotnymi. Przedstawił także informację na temat działalności Caritasu przy naszej parafii w 2015 roku. W PZC pracuje 8 osób. Fundusze, którymi dysponuje PZC pochodzą ze składek i darowizn.

Przychody w 2015 roku przedstawiają się następująco:
– Grono Wspierających Ubogich liczy 23 osoby, które w bieżącym roku wpłaciły 5490 zł,
– ze zbiórki w skarbonki „Mój 1 złoty” zebrano 500 zł,
– za świece Caritas- grudzień 2014 r. zebrano 1330 zł,
– za paschaliki wielkanocne zebrano 525 zł,
– ofiary w Tygodniu Miłosierdzia wyniosły 1010 zł.

Fundusze w roku 2015 zostały przeznaczone na:
– wpłata dla Caritas Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 1190 zł,
– paczki mikołajkowe 358,40 zł,
– paczki świąteczne na święta Bożego Narodzenia 1491,31 zł,
– pomoc finansowa dla dwóch potrzebujących rodzin 4800 zł,
– koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem PZC 366,55 zł.

W ramach VII Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności CARITAS „TAK-POMAGAM” grudzień 2015, zorganizowano zbiórkę w 5 sklepach naszego miasta.Pomagało nam 46 wolontariuszy uczniów naszych szkół. dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za okazaną życzliwość. Zebrano 429 kg żywności, która została przeznaczona dla rodzin na święta. Ogółem na święta Bożego Narodzenia wydano 87 paczek dla 167 osób.
W grudniu 2015r. w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Fundacją ” Spieszmy się” Caritas parafii pomagał w dystrybucji żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2015 Unii Europejskiej. Rozdano ogółem 6597,52 kg żywności dla 103 rodzin – 325 osób z Miasta i Gminy Zbąszynek. Serdecznie dziękujemy za caroczną pomoc, wsparcie, życzliwość i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka.
Zarząd PZC w Zbąszynku.