11. Grudzień, 2015

Podczas trwania Adwentu w długiej tradycji naszej parafii przedstawiciele poszczególnych Róż Żywego Różańca odmawiają zawsze dziesiątkę Różańca przed rozpoczęciem Eucharystii.
Na początku Mszy św. zapalana jest świeca roratnia przez przedstawicieli danej Róży oraz niesienie darów ołtarza.
Podczas Mszy św. roratniej o gdzo. 17,00 w drugim tygodniu Adwentu 11.12.2015r., celebrowanej przez Wikariusza ks. Norberta Lasotę, świecę zapalały i niosły dary ołtarza członkinie Róży św. Joanny Beretta-Molla.

Foto: Jerzy Ganecki

SONY DSC