29. Listopad, 2015

29.11.2015r.  w  Pierwszą Niedzielę Adwentu  rozpoczął się w kościele nowy Rok Duszpasterski 2015/2016.
Hasło Roku Duszpasterskiego 2015/2016 brzmi: „Nowe życie w Chrystusie”, wzbogacone o błogosławieństwo: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (z papieskiego orędzia do młodych, które zostało ogłoszone na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie)
Tematyką Roku jest: Chrzest – nowe życie, a symbolem: Woda i biała szata
Jest to już trzecia część cyklu duszpasterskiego „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Czteroletni program nawiązuje do 1050 rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r. – „Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary” – mówi Abp. Stanisław Gądecki.

Celem kolejnego roku duszpasterskiego 2015/16 będzie odnowa życia w Chrystusie, które otrzymujemy na Chrzcie Świętym. Służyć temu będzie program: „Nowe życie w Chrystusie”, bazujący na trzech filarach: sakrament chrztu, nowy człowiek, duchowość chrzcielna.
Podstawowym celem programu jest:
– podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia – po przyjęciu chrztu,
– dążenie do odkrycia łaski chrztu, by żyć nią w codzienności,
– podjęcie tematyki chrztu, która powinna prowadzić wiernych do „odnowy świadomości, czym jest ten sakrament jak również do zdynamizowania życia chrześcijańskiego”.

Najważniejszym zatem zadaniem duszpasterskim – szczególnie u progu Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski – jest budowanie pogłębionej świadomości chrzcielnej wśród wiernych. Powinna ona wyrażać przekonanie, że chrzest jest początkiem „nowego życia” i narodzinami „nowego człowieka” – jak mówi o tym św. Paweł.

W roku duszpasterskim 2015/2016 należy podjąć następujące ważne zadania:
– przeprowadzanie rekolekcji kerygmatycznych w parafiach,
– biblijne ożywianie duszpasterstwa,
– prowadzenie przed chrztem dziecka rozszerzonej i pogłębionej katechezy dorosłych,
– dążenie do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei.

Darem dla Kościoła w Polsce są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, które przeżywać będziemy pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
Chrzest Polski przed 1050 laty oraz nasz sakrament chrztu to początek doświadczenia Bożego Miłosierdzia na naszych ziemiach i w naszym życiu. Treści te dopełnia ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpoczyna się 08 grudnia 2015r.

więcej o Programie Duszpasterskim na lata 2013-2017

rok duszpasterski 2016