31. Grudzień, 2014

31.12.2014r. o godz. 17,00 Proboszcz Parafii ks. kan. Jerzy Kordiak celebrował uroczystą Mszę św. dziękczynno-błagalną na zakończenie starego 2014 roku, w asyście ks. Diakona Wojciecha Nowaka .
W trakcie homilii ks. Proboszcz dokonał podsumowania wydarzeń w parafii, w mijającym roku, w zakresie działalności duszpasterskiej, przeprowadzonych remontów i zakupów.
Na zakończenie Mszy św. odbyło się Nabożeństwo dziękczynno – błagalne, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w intencji podziękowania Panu Bogu za otrzymane łaski w 2014r., z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na nadchodzący 2015r.

SONY DSC

ROK  2014:
– chrzty – 40,
– śluby – 11,
– pogrzeby – 37,
– I-Komunia św. – 50,
– Bierzmowanie – 37
– rozdano 75 000 Komunii św.

Za pracę duszpasterską w parafii ks. Proboszcz podziękował:
ks. Damianowi Kołodziejowi, p. Andrzejowi i Leokadii Sawińskim, p. Barbarze Miszta, p. Monice Graczyk, którzy zakończyli współpracę z parafią.
– wikariuszowi ks. Norbertowi Lasocie, ks. Dariuszowi Śmierzchalskiemu-Wachocz i ks. Diakonowi Wojciechowi Nowakowi,
– Nadzwyczajnym szafarzom do rozdawania Komunii św: Jerzemu Ganeckiemu, Mariuszowi Graczykowi i Krzysztofowi Krzywakowi,
– Katechetkom: Krystynie Antczak, Halinie Grina, Elżbiecie Krzywak i Barbarze Zaremba.
– Organiście – Rafałowi Rzeszuto,
– służbie kościelnej – Bogdanowi Maciejewskiemu i udzielaną pomoc Zdzisławowi Szaj, Franciszkowi Bładyko, Irenie Chłopek i Stanisławowi Górskiemu,
– Chórowi Parafialnemu z dyrygentem Marianem Dobakiem,
– Scholi dziecięcej po przewodnictwem  Adrianny Wachowskiej,
Elżbiecie Mazurek za posługę w Poradni Rodzinnej,
Animatorom przygotowującym młodzież do Sakramentu Bierzmowania.

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował parafianom za zaangażowanie w rozwój duchowy parafii.
Podziękował grupom parafialnym:
Parafialnemu Żywemu Różańcowi (zelatorka Grażyna Matysiak),
Wspólnocie Królowej Pokoju (animator Jerzy Ganecki oraz za prowadzenie kroniki parafialnej i strony internetowej parafii, a Marcinowi Michalakowi i Danielowi Kańskiemu za nagrywanie filmów wideo z życia naszej parafii),
Oazie Rodzin (małżeństwu Renacie i Maciejowi Jundziłł),
Ruchowi Rodzin Nazaretańskich (animatorzy Elżbieta i Andrzej Chromińscy) i Apostolstwu Adopcji Dziecka Poczętego,
Parafialnej Akcji Katolickiej (prezes Jan Greczycho),
Eucharystycznemu Ruchowi Młodych (opiekun duchowy ks. Norbert Lasota)
– Uczestnikom Modlitwy Brewiarzowej,
Parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu Caritas (z z-cą przewodniczącego PZC Krystynie Woźniak) i Gronu Parafian Wspierających Ubogich.

Ks. Proboszcz podziękował również: za pomoc na plebanii – p.Gabrieli Weimann, za strojenie ołtarzy – p.Barbarze Mikołajczak, utrzymywanie porządków w kościołach – p. Barbarze i Janowi Pietrzyk, p. Elżbieta Bładyko, za ogrzewanie kościoła – Bogdanowi Maciejewskiemu, sprzątanie terenów plebanijnych – Stanisławowi i Grzegorzowi Paluch, za pomoc w różnych pracach – Adamowi Frąckowiakowi, za prace malarskie – Romanowi Wawrzynowiczowi, za zarządzanie cmentarzem – Urszuli i Ireneuszowi Grzechowiakom.

Wyrazy podziękowania za wszelką współpracę ks. Proboszcz złożył Władzom Miasta: Burmistrzowi Wiesławowi Czyczerskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Mazurowi, Bractwu Kurkowemu, Dyrektorom Szkół i Przedszkola, OSiR i Domowi Kultury.  

Wielkie słowa uznania i podziękowania składamy Państwu Izabeli i Adamowi Świtałom, którzy na terenie Zbąszynka prowadzą zakład fotograficzny. Dzięki ich bezinteresownej pomocy możemy ubogacać kroniki parafialne, muzeum parafialne zdjęciami, które są tam zamieszczane.

W 2014 roku zakupiono:
nową puszkę do Kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, 3 ornaty, nowy Mszał, podgrzewacz do wody, nowe żarówki ledowe do kościołó, stojaki do kwiatów przy ołtarzu.

W 2014r. wykonano następujące prace:
– pomalowanie wnętrza kościoła parafialnego,
– nowy dach drewniany na kościele w Chlastawie,
– odnowienie pokoi na plebani i u ks. Norberta,
– posprzątanie pomieszczeń po starym przedszkolu,
– pomalowanie głównej salki katechetycznej,
– odnowiono i naprawiono słupki i ogrodzenie wokół terenu plebanii,
– wykonano nowe drzwi wejściowe na balkon wieży kościelnej,
– uporządkowano teren przy kościele i plebanii, posadzono nowe krzewy.

Przed północą o godz. 23,00, tradycyjnie od kilku lat, Wspólnota Królowej Pokoju prowadziła Różaniec, a o godz.23,30 adorowano Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O godz. 0,00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji parafii na rozpoczęcie Nowego 2015 Roku, którą celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.

Informacja o działalności Parafialnego Zespołu Caritas:

Podczas Mszy św. dziękczynno-błagalnej 31.12.2014r. o godz. 17,00, na zakończenie Starego 2014 Roku, ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował PZC za pracę rzecz najuboższych oraz za opiekę nad ludźmi starszymi i bezrobotnymi. Przedstawił także informację na temat działalności Caritasu przy naszej parafii w 2014 roku.
Srodki finansowe, którymi dysponuje PZC pochodzą z darowizn od instytucji, osób prywatnych i zbiórek w kościele.
– w 2014 r. systematyczną pomocą finansową objęte były 3 rodziny w naszej parafii,
– z funduszy po raz kolejny zakupiono podręczniki szkolne dla potrzebujących uczniów Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum w Zbąszynku,
– troje uczniów otrzymało pomoc doraźną w dofinansowaniu wyjazdu do lekarza, wyjazdu klasowego oraz zakupu obuwia,
– w 2014r. organizowane były paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie.
W ramach Przedświątecznej Zbiórki Żywności „Tak pomagam” w dn. 13-14.12.2014r. zorganizowano zbiórkę w 6 sklepach naszego miasta. Pomagało 30 wolonatariuszy, uczniów naszych szkół. Zebrano 806 kg żywności, dokonano zakupu artykułów żywnościowych i przygotowano 154 paczek świątecznych dla 372 osób. W miesiącu grudniu otrzymaliśmy z magazynu CARITAS Diecezji jabłka, których 1200 kg zostało rozdanych razem z paczkami.