6. Grudzień, 2014

06.12.2014r. o godz.16,00 do naszej świątyni parafialnej przybył Św. Mikołaj, na którego czekały z niecierpliwością dzieci wraz ze swoimi rodzicami.
Św. Mikołaj rozdawał zgromadzonym dzieciom paczki. Odważne dzieci prezentowały przed św. Mikołajem swoje zdolności recytatorskie i muzyczne.

W trakcie spotkania śpiewała schola dziecięca ” Szachar”
Spotkanie zorganizował Wikariusz ks. Norbert Lasota.

Foto: Małgorzata Szafrańska

06.12.14 Mikolaj (13)

06.12.14 Mikolaj (24)