11. Listopad, 2014

11.11.2014r. o godz. 11,00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z okazji 96-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Dziekan naszego Dekanatu, Proboszcz Parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ks. kan. Zdzisław Przybysz. Podczas Mszy św. w asyście uczestniczył Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.

Na Mszę św., jak w poprzednich latach, przybyło 9 pocztów sztandarowych: Związku Kombatantów Polskich, Zawiązku Zawodowego Maszynistów „Solidarność”, Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp., Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku, Związku Harcerstwa Polskiego przy SP w Zbąszynku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbąszynku, Polskiego Związku Wędkarskiego i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

Animację Mszy św. (czytanie lekcji i modlitwy powszechnej) przygotowała Parafialna Akcja Katolicka oraz śpiewał Chór parafialny „Milenium”.
Po zakończonej Mszy św. wszyscy przeszli z kościoła parafialnego przez nowo przebudowaną ul. Krótką, Wojska Polskiego, Plac Dworcowy, Kosieczyńska i Lipową pod pomnik Chrystusa Odkupiciela, by u Jego stóp złożyć wiązanki kwiatów i pomodlić się za wszystkich, którzy polegli za Ojczyznę.

Na zakończenie Bractwo Kurkowe salwą uczciło to doniosłe dla Polaków święto.

Foto: Zdzisław Nowak

11.11.14 swi niepod (46)