30. Listopad, 2014

30.11.2014r.  rozpoczął się nowy Rok Duszpasterski 2014/2015 pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Tematyką Roku jest: Nawrócenie – czas oczyszczenia i oświecenia, a symbolem: Krzyż.

Programem tegorocznego Roku Duszpasterskiego ma być czas uświadamiania potrzeby duszpasterskiego nawrócenia zarówno samych kapłanów, jak i poprzez nich wspólnot wiernych świeckich.

W tym kontekście istotne będzie:
– motywowanie wiernych do osobistego spotkania z Jezusem,
– nawracanie się łączące się z osobistym świadectwem wiary w codziennym życiu,
– chęć zrozumienia czym jest post i pokuta,
– akcentowanie mocy słowa Bożego, które przemienia człowieka.

W roku duszpasterskim poświęconym nawróceniu podkreślać się będzie w szczególności:
– potrzebę przeżywania i pogłębiania sakramentu pokuty,
– uwrażliwianie kapłanów na jakość i styl ich posługi w konfesjonale,
– opracowany zostanie do realizacjiprogram nabożeństw pokutnych, nabożeństw pierwszych sobót miesiąca w ramach uczestnictwa w Wielkiej Nowennie Fatimskiej, czy innych działań pokutnych i wynagradzających,
– zadaniem duszpasterskich rad parafialnych powinno być z kolei zachęcanie do większego uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych, adoracji Krzyża w Wielki Piątek, święcie Podwyższenia Krzyża Świętego,
– zaangażowanie się wspólnot lokalnych: w odnowę zniszczonych przydrożnych kapliczek i krzyży, szukanie kontaktu i rozmowę z osobami oddalonymi od Boga oraz w praktyki pokutne w intencji ich nawrócenia….. więcej o Programie Roku Duszpasterskiego 2014/2015

rok duszpaster 2014_15 (1)