23. Listopad, 2014

23.11.2014 r. podczas Mszy św. o godz. 9,30 w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata odbyło się przyjęcie dwóch nowych osób do Eucharystycznego Ruchu Młodych, którzy odbyli roczną formację duchową.
Ks. Norbert Lasota, opiekun parafialnego ERM-u poświęcił chusty i krzyże.

Nowoprzyjęci składali przyrzeczenie umiłowania Jezusa Chrystusa w Eucharystii, naśladowania Go w dobroci posłuszeństwa, cierpliwości, ofiarności i czystości.
Po złożonym przyrzeczeniu ks. Norbert nałożył chusty nowym członkom ERM-u.

Natomiast po trzecim roku bycia w Eucharystycznym Ruchu Młodych 5 osób otrzymało poświęcone krzyże – znak rycerstwa Jezusa Chrystusa.

Foto: Łukasz Szewczyk

23.11.14 nowi czlonk erm (4)