21. Czerwiec, 2014

21.06.2014r. grupa wiernych z naszej parafii uczestniczyła w Uroczystościach 25 Rocznicy Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej i Diecezjalnym Dziękczynieniu za Kanonizację św. Jana Pawła II w Rokitnie.
W wyjeździe zorganizowanym przez p. Grażynę Matysiak, główną zelatorkę Róż Różańcowych udział wzięło około 30 parafian, w tym członkowie Parafialnej Akcji Katolickiej.

Ponadto na uroczystości przybyła ze swoim sztandarem delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego ze Zbąszynka.
O godz. 10,30 Pielgrzymi mogli wysłuchać katechezy ks. Piotra Pawlukiewicza na temat „Z Maryją, ze św. Janem Pawłem II ku pełni życia.”

Przed Mszą św. w uroczystej procesji wniesiono obraz Matki Bożej Rokitniańskiej. Po powitaniu gości, biskupów, kapłanów, przedstawicieli władz terytorialnych oraz pielgrzymów przez Ordynariusza naszej diecezji ks. Biskupa Stefana Regmunta rozpoczęła się Msza św., której głównym celebransem był Abp Celestino Migliore, Nuncjusz apostolski w Polsce.
Homilię wygłosił Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski.
Przedstawiciele różnych parafii i grup modlitewnych złożyli dary ołtarza.
Na pamiątkę srebrnego jubileuszu w Rokitnie, przedstawicielom wszystkich parafii diecezji wręczono świece, które będą towarzyszyły wspólnotom w czasie nabożeństw ku czci Matki Najświętszej.

Po Mszy św. Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. Biskup Stefan Regmunt i kustosz Sanktuarium Rokitniańskiego ks. kan. Józef Tomiak dokonali zawierzenia diecezji Matce Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Na zakończenie głos zabrali: Nuncjusz Apostolski Abp Celestino Migliore, Przewodniczący Episkopatu Polski, Metropolita Poznański Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Abp Andrzej Dzięga i Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch.

O godz. 15.00 rozpoczął się koncert zespołu „Arka Noego” oraz występy zespołów z diecezji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

plakat_XXVroczkorMBrokitn.indd