31. Grudzień, 2013

31.12.2013r. o godz. 17,00 Proboszcz Parafii ks. kan. Jerzy Kordiak celebrował uroczystą Mszę św. dziękczynno-błagalną na zakończenie starego 2013 roku. W trakcie homilii ks. Proboszcz dokonał podsumowania wydarzeń w parafii, w mijającym roku, w zakresie działalności duszpasterskiej, przeprowadzonych remontów i zakupów. Na zakończenie Mszy św. odbyło się Nabożeństwo dziękczynno – błagalne, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w intencji podziękowania Panu Bogu za otrzymane łaski w 2013r., z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na nadchodzący 2014r.

31.12.2009 Sylwester 015

ROK 2013:
– chrzty – 46,
– śluby – 18,
– pogrzeby – 45,
– I-Komunia św. – 60,
– Bierzmowanie – 83
– rozdano 84 000 Komunii św.

Za pracę duszpasterską w parafii ks. Proboszcz podziękował:
– wikariuszowi ks. Damianowi Kołodziejowi, ks. Dariuszowi Śmierzchalskiemu-Wachocz,
– Nadzwyczajnym szafarzom do udzielania Komunii św: Jerzemu Ganeckiemu, Mariuszowi Graczykowi i Krzysztofowi Krzywakowi,
– Katechetkom: Krystynie Antczak, Halinie Grina, Elżbiecie Krzywak.
– Organiście – Rafałowi Rzeszuto,
– służbie kościelnej – Andrzejowi Sawińskiemu, Bogdanowi Maciejewskiemu, Franciszkowi Bładyko, Irenie Chłopek i Stanisławowi Górskiemu,
– Chórowi Parafialnemu z dyrygentem Marianem Dobakiem,
– Scholi dziecięcej po przewodnictwem Moniki Graczyk,
Elżbiecie Mazurek za posługę w Poradni Rodzinnej,
Animatorom przygotowującym młodzież do Sakramentu Bierzmowania.

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował parafianom za zaangażowanie w rozwój duchowy parafii.
Podziękował grupom parafialnym:
Parafialnemu Żywemu Różańcowi (zelatorka Grażyna Matysiak),
Wspólnocie Królowej Pokoju (animator Jerzy Ganecki oraz za prowadzenie kroniki parafialnej i strony internetowej parafii, a Marcinowi Michalakowi za nagrywanie filmów wideo z
życia naszej parafii),
Oazie Rodzin (małżeństwu Renacie i Maciejowi Jundziłł),
Ruchowi Rodzin Nazaretańskich (animatorzy Elżbieta i Andrzej Chromińscy) i Apostolstwu Adopcji Dziecka Poczętego,
Parafialnej Akcji Katolickiej (prezes Jan Greczycho),
Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży (opiekun duchowy ks. Damian Kołodziej),
–  Eucharystycznemu Ruchowi Młodych (opiekun duchowy ks. Damian Kołodziej)
Uczestnikom Modlitwy Brewiarzowej,
Parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu Caritas (z-ca przewodniczącego ZPZC – Krystyna Woźniak) i Gronu Parafian Wspierających Ubogich.

Ks. Proboszcz podziękował również:  za pomoc na plebaniip.Leokadii Sawińskiej i p.Gabrieli Weimann, za strojenie ołtarzyp.Barbarze Miszta, utrzymywanie porządków w kościołachp. Barbarze, p. Elżbiecie Bładyko, za ogrzewanie kościołaBogdanowi Maciejewskiemu, sprzątanie terenów plebanijnychStanisławowi i Grzegorzowi Paluch, za pomoc w różnych pracachAdamowi Frąckowiakowi, za prace malarskieRomanowi Wawrzynowiczowi, za zarządzanie cmentarzemUrszuli i Ireneuszowi Grzechowiakom.

Wyrazy podziękowania za wszelką współpracę ks. Proboszcz złożył Władzom Miasta: Burmistrzowi Wiesławowi Czyczerskiemu, szczególnie za pomoc w zainstalowaniu nowego ogrzewania ławkowego w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, a także podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Mazurowi, Dyrektorom Szkół i Przedszkola, OSiR i Domowi Kultury.

W  2013  roku  zakupiono:
nowy kielich, tron pod monstrancję, 7 nowych ornatów, nową kosiarkę elektryczną do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, nowe wstęgi do dekoracji kościoła, nowy biały materiał na stelaże do ołtarzy na Boże Ciało, banery na okresy liturgiczne.

W  2013r.  wykonano  następujące  prace:
– odnowienie prezbiterium w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła,
– zainstalowanie ogrzewania ławkowego w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła,
– uporządkowanie terenu przy kościele i plebanii – posadzenie krzewów, założenie nowych krawężników,
– malowanie okien na plebanii, odnowienie pomieszczeń plebanijnych,
– założenie nowej posadzki w kuchni,
– odnowienie krzyża misyjnego,
– malowanie płotu przy plebanii.

Przed północą o godz. 23,00, tradycyjnie od kilku lat, Wspólnota Królowej Pokoju prowadziła Różaniec, a o godz. 23,30 adorowano Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O godz. 0,00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji parafii na rozpoczęcie Nowego 2014 Roku, którą celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.

Informacja o działalności Parafialnego Zespołu Caritas:
Podczas Mszy św. dziękczynno-błagalnej 31.12.2013r. o godz. 17,00, na zakończenie Starego 2013 Roku, ks. Proboszcz Jerzy Kordiak  przedstawił także informację na temat działalności Caritasu przy naszej parafii w 2013 roku.
W pracach Zespołu bierze udział 9 wolontariuszy dorosłych oraz ok. 20 os. młodzieży. Dochody pochodziły z systematycznych wpłat 27 członków Grona Wspierających Ubogich oraz ze zbiórki w kościele „Mój 1 złoty”, z darowizn indywidualnych, ze świec wigilijnych i paschalików.  Fundusze PZC zostały przeznaczone na:
– pomoc finansową na rehabilitację dla osoby sparaliżowanej w wypadku,
– wpłatę dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
– zakup produktów żywnościowych na paczki wielkanocne – 153 rodzin,
– zakup produktów żywnościowych na paczki na Boże Narodzenie – 201 rodzin,
– paczki mikołajkowe,
– zakup podręczników dla potrzebujących uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
– dofinansowanie wyjazdu uczniów gimnazjum do Niemiec oraz wizyty lekarskiej w klinice w Poznaniu.

Przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia zorganizowano zbiórkę produktów żywnościowych w sklepach podczas, której zebrano 431,5 kg żywności.
Zorganizowano także przywóz żywności z magazynów Caritas naszej diecezji, przyznanej podopiecznym naszego Caritas w ramach programu UE PEAD.
W 2013 r. objętych pomocą było ok. 660 osób, wśród których rozdysponowano ok. 14 ton produktów żywnościowych.