7. Grudzień, 2013

07.12.2013 w kościele parafialnym o godz. 16,00 spotkał się św. Mikołaj z dziećmi.
Dzieci otrzymały paczki z rąk św. Mikołaja, który zachęcał ich do prezentacji swoich umiejętności artystycznych. Spotkanie zorganizował ks. Damian Kołodziej, który opowiedział dzieciom historię św. Mikołaja.

Foto: Jerzy Ganecki

07.12.13 sw. Mikolaj (21)