1. Listopad, 2013

Uroczystości Wszystkich Świętych rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym procesją o godz.13,00, podczas której modlono się za wszystkich zmarłych.
Po procesji, przed kaplicą cmentarną, pod przewodnictwem naszego Wikariusza ks. Damiana Kołodzieja, w koncelebrze z Proboszczem ks. kan. Jerzym Kordiakiem, została odprawiona uroczysta Msza św.  Homilię do zgromadzonych wiernych na cmentarzu wygłosił ks. Damian.

Na zakończenie Mszy św.  ks. Proboszcz podziękował wszystkim , którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości na cmentarzu.

Foto: Zdzisław Nowak