11. Listopad, 2013

W 95-rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę licznie zebrani wierni o godz. 11,00 uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny zamówionej przez Przewodniczącego Rady Miasta w Zbąszynku.
Mszy św. przewodniczył Dziekan Dekanatu Babimojskiego i Proboszcz Parafii w Kosieczynie ks. kan. Zdzisław Przybysz, który wygłosił homilię na temat wierności ideałom walczących o wolność kraju. W Mszy św. uczestniczył Proboszcz naszej parafii ks. kan. Jerzy Kordiak oraz 10 pocztów sztandarowych z naszego miasta.

Oprawę liturgiczną przygotowała Parafialna Akcja Katolicka, a muzyczną organista Rafał Rzeszuto.
Po zakończonej Mszy św. parafianie na czele z kapłanami, władzami miasta i pocztami sztandarowymi przeszli ulicami Zbąszynka pod pomnik Chrystusa Odkupiciela, gdzie różne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Na zakończenie Uroczystości Bractwo Kurkowe oddało salwę z armatki.
Foto: Zdzisław Nowak