25. Październik, 2013

W trakcie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii w dniach 23-27.10.2013r. odbywają się rekolekcje parafialne. Nauki rekolekcyjne głoszone są przez Księży Pallotynów ks. Ireneusza Najdka i ks. Piotra Zawadę podczas Mszy św. o godz. 7,00; 17,00 i 18,30 oraz w Chlastawie o godz. 12,15.  Do południa w czwartek i piątek odbywały się rekolekcje dla dzieci i młodzieży z naszych szkół.
W czwartek, piątek i sobotę o godz. 20,00 swoje spotkania miała młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania. W piątek 25.10. po południu oraz w sobotę w godzinach dopołudniowych wszyscy parafianie mogli skorzystać z Sakramentu Pojednania.
Parafianie gromadzili się także przed Obrazem Jezusa Miłosiernego i wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 15,00, gdzie wspólnie odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego prowadzoną przez ks. Ireneusza. Natomiast wieczorem o godz. 21,00, w łączności z Jasną Górą, ks. Piotr prowadził Apel Jasnogórski.

Parafianie mogli nieodpłatnie pobrać oraz kupować w sklepiku różne materiały dot. rozpowszechniania kultu Miłosierdzia Bożego przez Księży Pallotynów.

Foto: Małgorzata Szafrańska

24.10.2013 godz. 15,00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzi ks. Ireneusz Najdek

24.10.2013   godz.15,00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzi ks. Ireneusz Najdek SAC