5. Styczeń, 2013

05.01.2013 r. odbyło się w Gubinie spotkanie opłatkowe Parafialnych Akcji Katolickich z Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Z naszej PAK w spotkaniu uczestniczyli: Jan Greczycho, Teresa Liman i Alicja Łukaszewska. Msza św. odbyła się w kościele pw. Św. Trójcy w Gubinie, której przewodniczył i homilię wygłosił Bp. Tadeusz Lityński. Po Mszy św. zrobiono wspólną fotografie w kościele i wszyscy udali się na agapę. Podczas agapy wszyscy dzieli się opłatkiem. Wysłuchano występy chóru i scholi dziecięcej „Mały Izrael”.
Na zakończenie prezes DIAK Urszula Furtak poinformowała, że w spotkaniu, na 30 oddziałów Ak w diecezji, uczestniczły 22 oddziały i było ok. 100 osób. Asystent diecezjalny AK ks. Zbigniew Kucharski przekazał życzenia, aby wszyscy byli uparci w czynieniu dobra.