28. Styczeń, 2013

W dniach 24-27.01.2013r. na rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Licheniu przebywała także młodzież gimnazjalna i licealna.